informática Таблица с символи на Unicode

 • символ

   u+2130¦ u+A6 u+21A1 u+21B5 u+21E7 u+21E8 u+21EA u+2301 u+2313 u+2318 u+2325 u+2326 u+232B u+237B u+237E u+237F u+2386 u+238D u+2395 u+2399 u+239A u+23CE u+2400 u+2401 u+2402 u+2403 u+2404 u+2405 u+2406 u+2407 u+2408 u+2409 u+240A u+240B u+240C u+240D u+240E u+240F u+2410 u+2411 u+2412 u+2413 u+2414 u+2415 u+2416 u+2417 u+2418 u+2419 u+241A u+241B u+241C u+241D u+241E u+241F u+2420 u+2421 u+2422 u+2423 u+2424 u+2425 u+2426 u+25B3 u+25F0 u+25F1 u+25F2 u+25F3 u+25F4 u+25F5 u+25F6 u+25F7 u+2713 u+FFFC
 • емотикон

  👩‍💻 u+1F469 u+200D u+1F4BB👩🏻‍💻 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F4BB👩🏼‍💻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F4BB👩🏽‍💻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BB👩🏾‍💻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👩🏿‍💻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F4BB u+231B u+2699
 • номер

  0 u+301 u+312 u+32
 • китайски

   u+6728 u+4E32 u+57A2 u+8868 u+9375 u+9BD6
 • латински

  a u+61l u+6Cp u+70s u+73y u+79b u+62c u+63o u+6Fk u+6Bd u+64e u+65f u+66x u+78ƒ u+192
 • хангъл

   u+B9E5 u+C571
 • гръцки

  ε u+3B5λ u+3BBπ u+3C0