! Таблица с символи на Unicode

  • пунктуация

     u+FF01
  • разлагане

    ! u+0021