plameny Tabulka znaků Unicode

  • emoji

    🔥 u+1F525