visage avec masque Tabulka znaků Unicode

  • emoji

    😷 u+1F637