άτομο συμφωνεί Πίνακας χαρακτήρων Unicode

  • emoji

    🙆 u+1F646🙆🏻 u+1F646 u+1F3FB🙆🏼 u+1F646 u+1F3FC🙆🏽 u+1F646 u+1F3FD🙆🏾 u+1F646 u+1F3FE🙆🏿 u+1F646 u+1F3FF