χαρούμενος Πίνακας χαρακτήρων Unicode

  • emoji

    🙋 u+1F64B🙋🏻 u+1F64B u+1F3FB🙋🏼 u+1F64B u+1F3FC🙋🏽 u+1F64B u+1F3FD🙋🏾 u+1F64B u+1F3FE🙋🏿 u+1F64B u+1F3FF😀 u+1F600😃 u+1F603😄 u+1F604😁 u+1F601😆 u+1F606😂 u+1F602😒 u+1F612😈 u+1F608😺 u+1F63A😻 u+1F63B😊 u+1F60A😚 u+1F61A😙 u+1F619
  • Κινεζικά

     u+559C u+5E78 u+4723 u+4E50 u+548D u+54FF u+5A85 u+5B89 u+5FFB u+605E u+6086 u+66A2 u+6A02 u+6B22 u+6B23 u+6B61 u+7966 u+7991 u+8A22 u+8C6B u+90B4 u+3C2B u+3965 u+39A1 u+61FD u+697D u+6B53 u+9A69 u+F914 u+F95C樂 u+F9BF u+6021 u+603F u+61CC u+61F0 u+6829 u+36AE㤿 u+393F u+3953 u+3C3B u+3D34 u+431B u+563B u+5EB7 u+723D u+79A0 u+884E