συνοφρύωμα Unicode Character Table

  • Emoji

    🙍 u+1F64D🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏽 u+1F64D u+1F3FD🙍🏾 u+1F64D u+1F3FE🙍🏿 u+1F64D u+1F3FF