kanji Tabla de caracteres Unicode

 • Chino

   u+2E80 u+2E81 u+2E82 u+2E83 u+2E84 u+2E85 u+2E86 u+2E87 u+2E88 u+2E89 u+2E8A u+2E8B u+2E8C u+2E8D u+2E8E u+2E8F u+2E90 u+2E91 u+2E92 u+2E93 u+2E94 u+2E95 u+2E96 u+2E97 u+2E98 u+2E99 u+2E9B u+2E9C u+2E9D u+2E9E u+2E9F u+2EA0 u+2EA1 u+2EA2 u+2EA3 u+2EA4 u+2EA5 u+2EA6 u+2EA7 u+2EA8 u+2EA9 u+2EAA u+2EAB u+2EAC u+2EAD u+2EAE u+2EAF u+2EB0 u+2EB1 u+2EB2 u+2EB3 u+2EB4 u+2EB5 u+2EB6 u+2EB7 u+2EB8 u+2EB9 u+2EBA u+2EBB u+2EBC u+2EBD u+2EBE⺿ u+2EBF u+2EC0 u+2EC1 u+2EC2 u+2EC3 u+2EC4 u+2EC5 u+2EC6 u+2EC7 u+2EC8 u+2EC9 u+2ECA u+2ECB u+2ECC u+2ECD u+2ECE u+2ECF u+2ED0 u+2ED1 u+2ED2 u+2ED3 u+2ED4 u+2ED5 u+2ED6 u+2ED7 u+2ED8 u+2ED9 u+2EDA u+2EDB u+2EDC u+2EDD u+2EDE u+2EDF u+2EE0 u+2EE1 u+2EE2 u+2EE3 u+2EE4 u+2EE5 u+2EE6 u+2EE7 u+2EE8 u+2EE9 u+2EEA u+2EEB u+2EEC u+2EED u+2EEE u+2EEF u+2EF0 u+2EF1 u+2EF2 u+2EF3 u+2F00 u+2F01 u+2F02 u+2F03 u+2F04 u+2F05 u+2F06 u+2F07 u+2F08 u+2F09 u+2F0A u+2F0B u+2F0C u+2F0D u+2F0E u+2F0F u+2F10 u+2F11 u+2F12 u+2F13 u+2F14 u+2F15 u+2F16 u+2F17 u+2F18 u+2F19 u+2F1A u+2F1B u+2F1C u+2F1D u+2F1E u+2F1F u+2F20 u+2F21 u+2F22 u+2F23 u+2F24 u+2F25 u+2F26 u+2F27 u+2F28 u+2F29 u+2F2A u+2F2B u+2F2C u+2F2D u+2F2E u+2F2F u+2F30 u+2F31 u+2F32 u+2F33 u+2F34 u+2F35 u+2F36 u+2F37 u+2F38 u+2F39 u+2F3A u+2F3B u+2F3C u+2F3D u+2F3E⼿ u+2F3F u+2F40 u+2F41 u+2F42 u+2F43 u+2F44 u+2F45 u+2F46 u+2F47 u+2F48 u+2F49 u+2F4A u+2F4B u+2F4C u+2F4D u+2F4E u+2F4F u+2F50 u+2F51 u+2F52 u+2F53 u+2F54 u+2F55 u+2F56 u+2F57 u+2F58 u+2F59 u+2F5A u+2F5B u+2F5C u+2F5D u+2F5E u+2F5F u+2F60 u+2F61 u+2F62 u+2F63 u+2F64 u+2F65 u+2F66 u+2F67 u+2F68 u+2F69 u+2F6A u+2F6B u+2F6C u+2F6D u+2F6E u+2F6F u+2F70 u+2F71 u+2F72 u+2F73 u+2F74 u+2F75 u+2F76 u+2F77 u+2F78 u+2F79 u+2F7A u+2F7B u+2F7C u+2F7D u+2F7E⽿ u+2F7F u+2F80 u+2F81 u+2F82 u+2F83 u+2F84 u+2F85 u+2F86 u+2F87 u+2F88 u+2F89 u+2F8A u+2F8B u+2F8C u+2F8D u+2F8E u+2F8F u+2F90 u+2F91 u+2F92 u+2F93 u+2F94 u+2F95 u+2F96 u+2F97 u+2F98 u+2F99 u+2F9A u+2F9B u+2F9C u+2F9D u+2F9E u+2F9F u+2FA0 u+2FA1 u+2FA2 u+2FA3 u+2FA4 u+2FA5 u+2FA6 u+2FA7 u+2FA8 u+2FA9 u+2FAA u+2FAB u+2FAC u+2FAD u+2FAE u+2FAF u+2FB0 u+2FB1 u+2FB2 u+2FB3 u+2FB4 u+2FB5 u+2FB6 u+2FB7 u+2FB8 u+2FB9 u+2FBA u+2FBB u+2FBC u+2FBD u+2FBE⾿ u+2FBF u+2FC0 u+2FC1 u+2FC2 u+2FC3 u+2FC4 u+2FC5 u+2FC6 u+2FC7 u+2FC8 u+2FC9 u+2FCA u+2FCB u+2FCC u+2FCD u+2FCE u+2FCF u+2FD0 u+2FD1 u+2FD2 u+2FD3 u+2FD4 u+2FD5 u+3005 u+303B u+3400 u+3401 u+3402 u+3403 u+3404 u+3405 u+3406 u+3407 u+3408 u+3409 u+340A u+340B u+340C u+340D u+340E u+340F u+3410 u+3411 u+3412 u+3413 u+3414 u+3415 u+3416 u+3417 u+3418 u+3419 u+341A u+341B u+341C u+341D u+341E u+341F u+3420 u+3421 u+3422 u+3423 u+3424 u+3425 u+3426 u+3427 u+3428 u+3429 u+342A u+342B u+342C u+342D u+342E u+342F u+3430 u+3431 u+3432 u+3433 u+3434 u+3435 u+3436 u+3437 u+3438 u+3439 u+343A u+343B u+343C u+343D u+343E u+343F u+3440 u+3441 u+3442 u+3443 u+3444 u+3445 u+3446 u+3447 u+3448 u+3449 u+344A u+344B u+344C u+344D u+344E u+344F u+3450 u+3451 u+3452 u+3453 u+3454 u+3455 u+3456 u+3457 u+3458 u+3459 u+345A u+345B u+345C u+345D u+345E u+345F u+3460 u+3461 u+3462 u+3463 u+3464 u+3465 u+3466 u+3467 u+3468 u+3469 u+346A u+346B u+346C u+346D u+346E u+346F u+3470 u+3471 u+3472 u+3473 u+3474 u+3475 u+3476 u+3477 u+3478 u+3479 u+347A u+347B u+347C u+347D u+347E u+347F u+3480 u+3481 u+3482 u+3483 u+3484 u+3485 u+3486 u+3487 u+3488 u+3489 u+348A u+348B u+348C u+348D u+348E u+348F u+3490 u+3491 u+3492 u+3493 u+3494 u+3495 u+3496 u+3497 u+3498 u+3499 u+349A u+349B u+504F u+51A0 u+65C1 u+97F3 u+5B57 u+349C u+349D u+349E u+349F u+34A0 u+34A1 u+34A2 u+34A3 u+34A4 u+34A5 u+34A6 u+34A7 u+34A8 u+34A9 u+34AA u+34AB u+34AC u+34AD u+34AE u+34AF u+34B0 u+34B1 u+34B2 u+34B3 u+34B4 u+34B5 u+34B6 u+34B7 u+34B8 u+34B9 u+34BA u+34BB u+34BC u+34BD u+34BE u+34BF u+34C0 u+34C1 u+34C2 u+34C3 u+34C4 u+34C5 u+34C6 u+34C7 u+34C8 u+34C9 u+34CA u+34CB u+34CC u+34CD u+34CE u+34CF u+34D0 u+34D1 u+34D2 u+34D3 u+34D4 u+34D5 u+34D6 u+34D7 u+34D8 u+34D9 u+34DA u+34DB u+34DC u+34DD u+34DE u+34DF u+34E0 u+34E1 u+34E2 u+34E3 u+34E4 u+34E5 u+34E6 u+34E7 u+34E8 u+34E9 u+34EA u+34EB u+34EC u+34ED u+34EE u+34EF u+34F0 u+34F1 u+34F2 u+34F3 u+34F4 u+34F5 u+34F6 u+34F7 u+34F8 u+34F9 u+34FA u+34FB u+34FC u+34FD u+34FE u+34FF u+3500 u+3501 u+3502 u+3503 u+3504 u+3505 u+3506 u+3507 u+3508 u+3509 u+350A u+350B u+350C u+350D u+350E u+350F u+3510 u+3511 u+3512 u+3513 u+3514 u+3515 u+3516 u+3517 u+3518 u+3519 u+351A u+351B u+351C u+351D u+351E u+351F u+3520 u+3521 u+3522 u+3523 u+3524 u+3525 u+3526 u+3527 u+3528 u+3529 u+352A u+352B u+352C u+352D u+352E u+352F u+3530 u+3531 u+3532 u+3533 u+3534 u+3535 u+3536 u+3537 u+3538 u+3539 u+353A u+353B u+353C u+353D u+353E u+353F u+3540 u+3541 u+3542 u+3543 u+3544 u+3545 u+3546 u+3547 u+3548 u+3549 u+354A u+354B u+354C u+354D u+354E u+354F u+3550 u+3551 u+3552 u+3553 u+3554 u+3555 u+3556 u+3557 u+3558 u+3559 u+355A u+355B u+355C u+355D u+355E u+355F u+3560 u+3561 u+3562 u+3563 u+3564 u+3565 u+3566 u+3567 u+3568 u+3569 u+356A u+356B u+356C u+356D u+356E u+356F u+3570 u+3571 u+3572 u+3573 u+3574 u+3575 u+3576 u+3577 u+3578 u+3579 u+357A u+357B u+357C u+357D u+357E u+357F u+3580 u+3581 u+3582 u+3583 u+3584 u+3585 u+3586 u+3587 u+3588 u+3589 u+358A u+358B u+358C u+358D u+358E u+358F u+3590 u+3591 u+3592 u+3593 u+3594 u+3595 u+3596 u+3597 u+3598 u+3599 u+359A u+359B u+359C u+359D u+359E u+359F u+35A0 u+35A1 u+35A2 u+35A3 u+35A4 u+35A5 u+35A6 u+35A7 u+35A8 u+35A9 u+35AA u+35AB u+35AC u+35AD u+35AE u+35AF u+35B0 u+35B1 u+35B2 u+35B3 u+35B4 u+35B5 u+35B6 u+35B7 u+35B8 u+35B9 u+35BA u+35BB u+35BC u+35BD u+35BE u+35BF u+35C0 u+35C1 u+35C2 u+35C3 u+35C4 u+35C5 u+35C6 u+35C7 u+35C8 u+35C9 u+35CA u+35CB u+35CC u+35CD u+35CE u+35CF u+35D0 u+35D1 u+35D2 u+35D3 u+35D4 u+35D5 u+35D6 u+35D7 u+35D8 u+35D9 u+35DA u+35DB u+35DC u+35DD u+35DE u+35DF u+35E0 u+35E1 u+35E2 u+35E3 u+35E4 u+35E5 u+35E6 u+35E7 u+35E8 u+35E9 u+35EA u+35EB u+35EC u+35ED u+35EE u+35EF u+35F0 u+35F1 u+35F2 u+35F3 u+35F4 u+35F5 u+35F6 u+35F7 u+35F8 u+35F9 u+35FA u+35FB u+35FC u+35FD u+35FE u+35FF u+3600 u+3601 u+3602 u+3603 u+3604 u+3605 u+3606 u+3607 u+3608 u+3609 u+360A u+360B u+360C u+360D u+360E u+360F u+3610 u+3611 u+3612 u+3613 u+3614 u+3615 u+3616 u+3617 u+3618 u+3619 u+361A u+361B u+361C u+361D u+361E u+361F u+3620 u+3621 u+3622 u+3623 u+3624 u+3625 u+3626 u+3627 u+3628 u+3629 u+362A u+362B u+362C u+362D u+362E u+362F u+3630 u+3631 u+3632 u+3633 u+3634 u+3635 u+3636 u+3637 u+3638 u+3639 u+363A u+363B u+363C u+363D u+363E u+363F u+3640 u+3641 u+3642 u+3643 u+3644 u+3645 u+3646 u+3647 u+3648 u+3649 u+364A u+364B u+364C u+364D u+364E u+364F u+3650 u+3651 u+3652 u+3653 u+3654 u+3655 u+3656 u+3657 u+3658 u+3659 u+365A u+365B u+365C u+365D u+365E u+365F u+3660 u+3661 u+3662 u+3663 u+3664 u+3665 u+3666 u+3667 u+3668 u+3669 u+366A u+366B u+366C u+366D u+366E u+366F u+3670 u+3671 u+3672 u+3673 u+3674 u+3675 u+3676 u+3677 u+3678 u+3679 u+367A u+367B u+367C u+367D u+367E u+367F u+3680 u+3681 u+3682 u+3683 u+3684 u+3685 u+3686 u+3687 u+3688 u+3689 u+368A u+368B u+368C u+368D u+368E u+368F
 • emoji

   u+3297 u+3299
 • número

   u+3007 u+3021 u+3022 u+3023 u+3024 u+3025 u+3026 u+3027 u+3028 u+3029 u+3038 u+3039 u+303A
 • kana

   u+30ED