ambulanssi यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🚑 u+1F691
  • लैटिन

    y u+79