flagga: cooköarna यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🇨🇰 u+1F1E8 u+1F1F0