gelure यूनिकोड चरित्र तालिका

  • अन्य पात्र

    🥶 u+1F976
  • चीनी

     u+50B7 u+75C5 u+7603