kock: ljus hy यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🧑🏻‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F373👨🏻‍🍳 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F373👩🏻‍🍳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F373