lippu: fidži यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🇫🇯 u+1F1EB u+1F1EF