monoporzione यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🍱 u+1F371