sirena यूनिकोड चरित्र तालिका

 • अन्य पात्र

  🧜 u+1F9DC̛ u+031B
 • प्रतीक

  𐂠 u+100A0𐇩 u+101E9
 • इमोजी

  🧜‍♂ u+1F9DC u+200D u+2642🧜‍♀ u+1F9DC u+200D u+2640🧜🏻 u+1F9DC u+1F3FB🧜🏼 u+1F9DC u+1F3FC🧜🏽 u+1F9DC u+1F3FD🧜🏾 u+1F9DC u+1F3FE🧜🏿 u+1F9DC u+1F3FF🧜🏻‍♂ u+1F9DC u+1F3FB u+200D u+2642🧜🏼‍♂ u+1F9DC u+1F3FC u+200D u+2642🧜🏽‍♂ u+1F9DC u+1F3FD u+200D u+2642🧜🏾‍♂ u+1F9DC u+1F3FE u+200D u+2642🧜🏿‍♂ u+1F9DC u+1F3FF u+200D u+2642🧜🏻‍♀ u+1F9DC u+1F3FB u+200D u+2640🧜🏼‍♀ u+1F9DC u+1F3FC u+200D u+2640🧜🏽‍♀ u+1F9DC u+1F3FD u+200D u+2640🧜🏾‍♀ u+1F9DC u+1F3FE u+200D u+2640🧜🏿‍♀ u+1F9DC u+1F3FF u+200D u+2640🚨 u+1F6A8😈 u+1F608📯 u+1F4EF🥳 u+1F973👿 u+1F47F🤘 u+1F918🦏 u+1F98F🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF
 • चीनी

   u+5599 u+5634 u+89DC u+9F3B u+53F7 u+7BE5 u+865F u+89D2 u+46A0 u+3B70 u+54AE u+5663 u+9B5C u+2EC6 u+2EC7 u+2F93 u+436B u+4699 u+469A u+469E u+469F u+46A1 u+46A2 u+46A6 u+4B80 u+4D2A u+54B9 u+5587 u+561F u+8652 u+89E5 u+89EF u+89F1 u+89F5 u+89F6觿 u+89FF u+F90B𠼭 u+20F2D
 • लैटिन

  Ơ u+01A0ơ u+01A1Ư u+01AFư u+01B0ɤ u+0264 u+1EDA u+1EDB u+1EDC u+1EDD u+1EDE u+1EDF u+1EE0 u+1EE1 u+1EE2 u+1EE3 u+1EE8 u+1EE9 u+1EEA u+1EEB u+1EEC u+1EED u+1EEE u+1EEF u+1EF0 u+1EF1
 • हंगुल

   u+BFD4