torta della luna यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🥮 u+1F96E