yeux यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🤩 u+1F929🤑 u+1F911🙄 u+1F644😻 u+1F63B😃 u+1F603😄 u+1F604😁 u+1F601😆 u+1F606😊 u+1F60A😍 u+1F60D😚 u+1F61A😙 u+1F619😝 u+1F61D😸 u+1F638👀 u+1F440
 • प्रतीक

  𖧟 u+169DF
 • चीनी

   u+773C u+76EE
 • अन्य पात्र

  🥺 u+1F97A🥽 u+1F97D