अंगुलि यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

  🠴 u+1F834🠵 u+1F835🠶 u+1F836🠷 u+1F837
 • इमोजी

  👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏼 u+1F449 u+1F3FC👉🏽 u+1F449 u+1F3FD👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👈 u+1F448👉 u+1F449👆 u+1F446👇 u+1F447👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👉🏿 u+1F449 u+1F3FF👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD🖐 u+1F590🖐🏾 u+1F590 u+1F3FE🖐🏿 u+1F590 u+1F3FF🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤞 u+1F91E🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏼 u+1F595 u+1F3FC🖕🏽 u+1F595 u+1F3FD🖕 u+1F595🖕🏾 u+1F595 u+1F3FE🖕🏿 u+1F595 u+1F3FF🇦🇴 u+1F1E6 u+1F1F4👩🏻‍🚀 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F680👩🏼‍🚀 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F680👩🏽‍🚀 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F680👨🏻‍🦯 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9AF👨🏼‍🦯 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9AF👨🏽‍🦯 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9AF u+261D🇦🇮 u+1F1E6 u+1F1EE☝🏻 u+261D u+1F3FB☝🏼 u+261D u+1F3FC☝🏽 u+261D u+1F3FD☝🏾 u+261D u+1F3FE☝🏿 u+261D u+1F3FF🤫 u+1F92B🖖 u+1F596🤘 u+1F918🈯 u+1F22F🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF
 • चीनी

   u+8136 u+8161 u+6307 u+39B8 u+39BA u+3A4E u+3549 u+39FA u+63C7 u+64EA
 • अन्य पात्र

  🤌 u+1F90C🫀 u+1FAC0𝤨 u+1D928𝤩 u+1D929𝧱 u+1D9F1𝧲 u+1D9F2𝧳 u+1D9F3𝧴 u+1D9F4𝩾 u+1DA7E