अंगुलि नीचे यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👇 u+1F447👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF