आंख यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  😍 u+1F60D😆 u+1F606🤩 u+1F929😚 u+1F61A😊 u+1F60A😙 u+1F619😜 u+1F61C😝 u+1F61D🙄 u+1F644😁 u+1F601😄 u+1F604😉 u+1F609😻 u+1F63B😽 u+1F63D👁‍🗨 u+1F441 u+200D u+1F5E8😃 u+1F603😸 u+1F638😺 u+1F63A🧐 u+1F9D0🤪 u+1F92A👀 u+1F440👁 u+1F441🕶 u+1F576😂 u+1F602😹 u+1F639👐🏽 u+1F450 u+1F3FD💅🏽 u+1F485 u+1F3FD🙎🏽 u+1F64E u+1F3FD🙋🏽 u+1F64B u+1F3FD🏌🏽 u+1F3CC u+1F3FD⛹🏽 u+26F9 u+1F3FD🤽🏽 u+1F93D u+1F3FD🤽🏽‍♂ u+1F93D u+1F3FD u+200D u+2642🤽🏽‍♀ u+1F93D u+1F3FD u+200D u+2640🤾🏽 u+1F93E u+1F3FD🤾🏽‍♂ u+1F93E u+1F3FD u+200D u+2642🤾🏽‍♀ u+1F93E u+1F3FD u+200D u+2640🤹🏽‍♂ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2642🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640🏃🏽 u+1F3C3 u+1F3FD🏊🏽 u+1F3CA u+1F3FD😢 u+1F622🏃 u+1F3C3🏊 u+1F3CA🙌🏽 u+1F64C u+1F3FD👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E🏃🏻 u+1F3C3 u+1F3FB🏃🏼 u+1F3C3 u+1F3FC🏃🏾 u+1F3C3 u+1F3FE🏃🏿 u+1F3C3 u+1F3FF🏇🏽 u+1F3C7 u+1F3FD🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🏌🏽‍♂ u+1F3CC u+1F3FD u+200D u+2642🏌🏽‍♀ u+1F3CC u+1F3FD u+200D u+2640🏄🏽 u+1F3C4 u+1F3FD🏊🏻 u+1F3CA u+1F3FB🏊🏼 u+1F3CA u+1F3FC🏊🏾 u+1F3CA u+1F3FE🏊🏿 u+1F3CA u+1F3FF⛹🏽‍♂ u+26F9 u+1F3FD u+200D u+2642⛹🏽‍♀ u+26F9 u+1F3FD u+200D u+2640🤸🏽 u+1F938 u+1F3FD🤸🏽‍♂ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2642🤸🏽‍♀ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2640🤹🏽 u+1F939 u+1F3FD u+23EC u+2198 u+2199 u+2B07📲 u+1F4F2🔱 u+1F531🔛 u+1F51B💅 u+1F485🙍 u+1F64D🧞‍♂ u+1F9DE u+200D u+2642🧞‍♀ u+1F9DE u+200D u+2640🍍 u+1F34D🧁 u+1F9C1💴 u+1F4B4🚿 u+1F6BF🛁 u+1F6C1🚭 u+1F6AD u+269B🆓 u+1F193🈲 u+1F232🈳 u+1F233💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏽 u+1F64D u+1F3FD🙍🏾 u+1F64D u+1F3FE🙍🏿 u+1F64D u+1F3FF🇧🇯 u+1F1E7 u+1F1EF🇬🇷 u+1F1EC u+1F1F7🧿 u+1F9FF👓 u+1F453🎯 u+1F3AF
 • संख्या

   u+96F
 • चीनी

   u+9962 u+76EE u+773C u+7738 u+775B u+77B3 u+402B u+7736 u+2EAB u+2F6C u+3F97 u+3FBA u+4011 u+4017 u+402C u+4039 u+404B u+404E u+4054 u+405A u+405C u+406F u+4073 u+407E u+49FC u+7707 u+7725 u+775A u+778D u+7795 u+7796 u+77D1𥈟 u+2521F𥈲 u+25232
 • लैटिन

  a u+61u u+75i u+69n u+6E
 • हंगुल

   u+B208
 • देवनागरी

   u+928 u+929
 • काना

   u+3081
 • यी

   u+A453
 • अन्य पात्र

  🥽 u+1F97D🥵 u+1F975🤌 u+1F90C🥶 u+1F976🧞 u+1F9DE🦯 u+1F9AF🫓 u+1FAD3 u+23FF𝨗 u+1DA17𝨘 u+1DA18𝨝 u+1DA1D