एक चुटकी यूनिकोड चरित्र तालिका

  • अन्य पात्र

    🤏 u+1F90F
  • इमोजी

    🤏🏻 u+1F90F u+1F3FB🤏🏼 u+1F90F u+1F3FC🤏🏽 u+1F90F u+1F3FD🤏🏾 u+1F90F u+1F3FE🤏🏿 u+1F90F u+1F3FF