कान यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

  ° u+B0 u+26A7 u+2640 u+2642 u+16E0 u+221F u+2220 u+2221 u+2222 u+22BE u+237C u+27C0 u+299B u+299C u+299D u+299E u+299F u+29A0 u+29A1 u+29A2 u+29A3 u+29A4 u+29A5 u+29A6 u+29A7 u+29A8 u+29A9 u+29AA u+29AB u+29AC u+29AD u+29AE u+29AF u+3031 u+3032 u+3033 u+3034 u+3035 u+A56B u+A71A𐑽 u+1047D u+309B u+309C u+30FC u+FF70 u+FF9E u+FF9F🈓 u+1F213
 • इमोजी

  💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅 u+1F485💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🆓 u+1F193🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE😅 u+1F605🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF😥 u+1F625😙 u+1F619😎 u+1F60E😇 u+1F607😈 u+1F608😼 u+1F63C👯 u+1F46F🏬 u+1F3EC📐 u+1F4D0🧏🏼 u+1F9CF u+1F3FC🧏🏾 u+1F9CF u+1F3FE🧏🏼‍♂ u+1F9CF u+1F3FC u+200D u+2642🧏🏾‍♂ u+1F9CF u+1F3FE u+200D u+2642🧏🏼‍♀ u+1F9CF u+1F3FC u+200D u+2640🧏🏾‍♀ u+1F9CF u+1F3FE u+200D u+2640👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🏖 u+1F3D6🙂 u+1F642💋 u+1F48B🧏‍♂ u+1F9CF u+200D u+2642🧏‍♀ u+1F9CF u+200D u+2640🐽 u+1F43D🏛 u+1F3DB💈 u+1F488🧏🏻 u+1F9CF u+1F3FB🧏🏽 u+1F9CF u+1F3FD🧏🏿 u+1F9CF u+1F3FF🧏🏻‍♂ u+1F9CF u+1F3FB u+200D u+2642🧏🏽‍♂ u+1F9CF u+1F3FD u+200D u+2642🧏🏿‍♂ u+1F9CF u+1F3FF u+200D u+2642🧏🏻‍♀ u+1F9CF u+1F3FB u+200D u+2640🧏🏽‍♀ u+1F9CF u+1F3FD u+200D u+2640🧏🏿‍♀ u+1F9CF u+1F3FF u+200D u+2640😊 u+1F60A😃 u+1F603😆 u+1F606🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527🍴 u+1F374🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏼‍💻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F4BB🧑🏾‍💻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👨🏼‍💻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F4BB👨🏾‍💻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👩🏼‍💻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F4BB👩🏾‍💻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F4BB💶 u+1F4B6🧑‍💻 u+1F9D1 u+200D u+1F4BB👨‍💻 u+1F468 u+200D u+1F4BB👩‍💻 u+1F469 u+200D u+1F4BB🦙 u+1F999👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑🏻‍💻 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F4BB🧑🏽‍💻 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F4BB🧑🏿‍💻 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F4BB👨🏻‍💻 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F4BB👨🏽‍💻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F4BB👨🏿‍💻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F4BB👩🏻‍💻 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F4BB👩🏽‍💻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BB👩🏿‍💻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F4BB u+2620🥫 u+1F96B u+2734👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527👂🏼 u+1F442 u+1F3FC👂🏾 u+1F442 u+1F3FE👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527👂 u+1F442🏪 u+1F3EA🧲 u+1F9F2🚩 u+1F6A9👂🏻 u+1F442 u+1F3FB👂🏽 u+1F442 u+1F3FD👂🏿 u+1F442 u+1F3FF🇧🇫 u+1F1E7 u+1F1EB🇮🇨 u+1F1EE u+1F1E8🇰🇪 u+1F1F0 u+1F1EA🇹🇦 u+1F1F9 u+1F1E6🚅 u+1F685🚧 u+1F6A7 u+26C4💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏽 u+1F485 u+1F3FD🎃 u+1F383🔏 u+1F50F🚭 u+1F6AD📶 u+1F4F6🈁 u+1F201🚰 u+1F6B0 u+2705🆖 u+1F196🧑🏼‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F52C🧑🏾‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F52C👨🏼‍🔬 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F52C👨🏾‍🔬 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F52C👩🏼‍🔬 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F52C👩🏾‍🔬 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F52C🚠 u+1F6A0 u+267B💦 u+1F4A6🎂 u+1F382🚄 u+1F684🥊 u+1F94A💹 u+1F4B9🆗 u+1F197👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏾 u+1F447 u+1F3FE🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏾 u+1F64D u+1F3FE🤷🏼‍♂ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2642🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642🤷🏼‍♀ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2640🤷🏾‍♀ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2640🧑‍🔬 u+1F9D1 u+200D u+1F52C👨‍🔬 u+1F468 u+200D u+1F52C👩‍🔬 u+1F469 u+200D u+1F52C🎦 u+1F3A6🔰 u+1F530🈵 u+1F235🧑🏻‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F52C🧑🏽‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F52C🧑🏿‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F52C👨🏻‍🔬 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F52C👨🏽‍🔬 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F52C👨🏿‍🔬 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F52C👩🏻‍🔬 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F52C👩🏽‍🔬 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F52C👩🏿‍🔬 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F52C🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🍽 u+1F37D👌🏼 u+1F44C u+1F3FC👌🏾 u+1F44C u+1F3FE👏🏼 u+1F44F u+1F3FC👏🏾 u+1F44F u+1F3FE🤷🏻‍♂ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2642🤷🏽‍♂ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642🙉 u+1F649👌 u+1F44C👇 u+1F447👏 u+1F44F🙍 u+1F64D🤷‍♀ u+1F937 u+200D u+2640🥘 u+1F958🔪 u+1F52A🏚 u+1F3DA💧 u+1F4A7🎖 u+1F396📔 u+1F4D4🧺 u+1F9FA🚹 u+1F6B9🚺 u+1F6BA🚼 u+1F6BC🚷 u+1F6B7 u+23CF🔱 u+1F531🆘 u+1F198👌🏻 u+1F44C u+1F3FB👌🏽 u+1F44C u+1F3FD👌🏿 u+1F44C u+1F3FF👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👇🏿 u+1F447 u+1F3FF👏🏻 u+1F44F u+1F3FB👏🏽 u+1F44F u+1F3FD👏🏿 u+1F44F u+1F3FF🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏽 u+1F64D u+1F3FD🙍🏿 u+1F64D u+1F3FF🙍🏼‍♂ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2642🙍🏾‍♂ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2642🙍🏼‍♀ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2640🙍🏾‍♀ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2640🙎🏼‍♂ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2642🙎🏾‍♂ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2642🤷🏻‍♀ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2640🤷🏽‍♀ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2640🤷🏿‍♀ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2640👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏾 u+1F477 u+1F3FE🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🚯 u+1F6AF😋 u+1F60B🙍‍♂ u+1F64D u+200D u+2642🙍‍♀ u+1F64D u+200D u+2640🙎‍♂ u+1F64E u+200D u+2642🧕 u+1F9D5🏣 u+1F3E3🛤 u+1F6E4🎋 u+1F38B📲 u+1F4F2🏮 u+1F3EE📒 u+1F4D2🧬 u+1F9EC🔝 u+1F51D📳 u+1F4F3🆑 u+1F191🅾 u+1F17E🉑 u+1F251🈸 u+1F238🈺 u+1F23A👐🏼 u+1F450 u+1F3FC👐🏾 u+1F450 u+1F3FE🙍🏻‍♂ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2642🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙍🏿‍♂ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2642🙍🏻‍♀ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2640🙍🏽‍♀ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2640🙍🏿‍♀ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2640🙎🏻‍♂ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2642🙎🏽‍♂ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2642🙎🏿‍♂ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2642🙎🏼‍♀ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2640🙎🏾‍♀ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2640🤷🏼 u+1F937 u+1F3FC🤷🏾 u+1F937 u+1F3FE👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E👩🏼‍🌾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏾‍🌾 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F33E🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🤱🏼 u+1F931 u+1F3FC🤱🏾 u+1F931 u+1F3FE🚃 u+1F683😍 u+1F60D😸 u+1F638🦘 u+1F998🈷 u+1F237🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙅🏾 u+1F645 u+1F3FE🙅🏼‍♂ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2642🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640👨🏼‍🏭 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👨🏾‍🏭 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👩🏼‍🏭 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👩🏾‍🏭 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👷 u+1F477 u+2712🧼 u+1F9FC🚬 u+1F6AC u+2122🈚 u+1F21A🔻 u+1F53B🙌🏼 u+1F64C u+1F3FC🙌🏾 u+1F64C u+1F3FE👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👷🏿 u+1F477 u+1F3FF🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE😁 u+1F601😝 u+1F61D💢 u+1F4A2💥 u+1F4A5🙅 u+1F645🙅‍♂ u+1F645 u+200D u+2642🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640🧑‍🏭 u+1F9D1 u+200D u+1F3ED👨‍🏭 u+1F468 u+200D u+1F3ED👩‍🏭 u+1F469 u+200D u+1F3ED🥮 u+1F96E🏭 u+1F3ED🚞 u+1F69E🌘 u+1F318👚 u+1F45A👟 u+1F45F💽 u+1F4BD🔆 u+1F506🎌 u+1F38C🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🤟🏼 u+1F91F u+1F3FC🤟🏾 u+1F91F u+1F3FE🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B2🧑🏾‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B2🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏽 u+1F645 u+1F3FD🙅🏿 u+1F645 u+1F3FF🙅🏻‍♂ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2642🙅🏽‍♂ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2642🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642🙇🏼‍♀ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2640🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640🧑🏼‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3ED🧑🏾‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👨🏻‍🏭 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👨🏽‍🏭 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👨🏿‍🏭 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏻‍🏭 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👩🏽‍🏭 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👩🏿‍🏭 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏼‍🎤 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3A4👩🏾‍🎤 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3A4🇭🇰 u+1F1ED u+1F1F0😜 u+1F61C😐 u+1F610😬 u+1F62C👐 u+1F450🙎‍♀ u+1F64E u+200D u+2640👨‍🌾 u+1F468 u+200D u+1F33E👩‍🌾 u+1F469 u+200D u+1F33E🤱 u+1F931🤼‍♂ u+1F93C u+200D u+2642🦄 u+1F984🥥 u+1F965🥐 u+1F950🧁 u+1F9C1🗾 u+1F5FE u+26F4🛫 u+1F6EB🌔 u+1F314 u+26A1🎾 u+1F3BE🎣 u+1F3A3🔖 u+1F516💲 u+1F4B2🗝 u+1F5DD🧫 u+1F9EB🔭 u+1F52D🚸 u+1F6B8 u+2B07 u+269B u+274E🅰 u+1F170🆎 u+1F18E🆙 u+1F199🆚 u+1F19A👎🏼 u+1F44E u+1F3FC👎🏾 u+1F44E u+1F3FE👐🏻 u+1F450 u+1F3FB👐🏽 u+1F450 u+1F3FD👐🏿 u+1F450 u+1F3FF🙎🏻‍♀ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2640🙎🏽‍♀ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2640🙎🏿‍♀ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2640🤷🏻 u+1F937 u+1F3FB🤷🏽 u+1F937 u+1F3FD🤷🏿 u+1F937 u+1F3FF🧑🏼‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2696🧑🏾‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+2696👨🏼‍⚖ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2696👨🏾‍⚖ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2696👨🏻‍🌾 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F33E👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E👨🏿‍🌾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F33E👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏿‍🌾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F33E👷🏼‍♂ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2642👷🏾‍♂ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2642👷🏼‍♀ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2640👷🏾‍♀ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2640🤱🏻 u+1F931 u+1F3FB🤱🏽 u+1F931 u+1F3FD🤱🏿 u+1F931 u+1F3FF🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏾 u+1F9B9 u+1F3FE🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640🧚🏼 u+1F9DA u+1F3FC🧚🏾 u+1F9DA u+1F3FE🧑🏼‍🦯 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9AF🧑🏾‍🦯 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9AF💃🏼 u+1F483 u+1F3FC💃🏾 u+1F483 u+1F3FE🕺🏼 u+1F57A u+1F3FC🕺🏾 u+1F57A u+1F3FE🚣🏼 u+1F6A3 u+1F3FC🚣🏾 u+1F6A3 u+1F3FE🚣🏼‍♂ u+1F6A3 u+1F3FC u+200D u+2642🚣🏾‍♂ u+1F6A3 u+1F3FE u+200D u+2642🚣🏼‍♀ u+1F6A3 u+1F3FC u+200D u+2640🚣🏾‍♀ u+1F6A3 u+1F3FE u+200D u+2640🇳🇨 u+1F1F3 u+1F1E8👹 u+1F479🙀 u+1F640😿 u+1F63F💨 u+1F4A8💤 u+1F4A4🖖 u+1F596🤟 u+1F91F🤘 u+1F918🧑 u+1F9D1🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642🙇‍♀ u+1F647 u+200D u+2640🧑‍🌾 u+1F9D1 u+200D u+1F33E👩‍🎤 u+1F469 u+200D u+1F3A4🍁 u+1F341🥣 u+1F963🍢 u+1F362🥠 u+1F960🍾 u+1F37E🚂 u+1F682🌊 u+1F30A u+2665🎴 u+1F3B4👘 u+1F458🎷 u+1F3B7🎹 u+1F3B9📠 u+1F4E0🖍 u+1F58D📅 u+1F4C5📆 u+1F4C6🧴 u+1F9F4🧷 u+1F9F7 u+269C© u+00A9® u+00AE🏴‍☠ u+1F3F4 u+200D u+2620🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🤟🏻 u+1F91F u+1F3FB🤟🏽 u+1F91F u+1F3FD🤟🏿 u+1F91F u+1F3FF🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF🤳🏼 u+1F933 u+1F3FC🤳🏾 u+1F933 u+1F3FE👃🏼 u+1F443 u+1F3FC👃🏾 u+1F443 u+1F3FE🧒🏼 u+1F9D2 u+1F3FC🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3 u+264A u+25AA u+26AB u+2702 u+270A u+274C u+2763 u+2197 u+2694 u+2755 u+2757🤶 u+1F936🤶🏻 u+1F936 u+1F3FB🤶🏼 u+1F936 u+1F3FC🤶🏽 u+1F936 u+1F3FD🤶🏾 u+1F936 u+1F3FE🤶🏿 u+1F936 u+1F3FF🎅 u+1F385🎅🏻 u+1F385 u+1F3FB🎅🏼 u+1F385 u+1F3FC🎅🏽 u+1F385 u+1F3FD🎅🏾 u+1F385 u+1F3FE🎅🏿 u+1F385 u+1F3FF🎄 u+1F384🇨🇽 u+1F1E8 u+1F1FD🐶 u+1F436🐕 u+1F415🐕‍🦺 u+1F415 u+200D u+1F9BA🐩 u+1F429🇺🇦 u+1F1FA u+1F1E6🤣 u+1F923👍 u+1F44D👎 u+1F44E u+2693 u+2795 u+2796 u+2797 u+303D u+2733 u+203C u+2049 u+2753 u+2754🆒 u+1F192🆔 u+1F194👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👍🏽 u+1F44D u+1F3FD👍🏾 u+1F44D u+1F3FE👍🏿 u+1F44D u+1F3FF👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏽 u+1F44E u+1F3FD👎🏿 u+1F44E u+1F3FF💌 u+1F48C👣 u+1F463🏧 u+1F3E7🚮 u+1F6AE🚻 u+1F6BB u+26A0 u+26D4🔛 u+1F51B u+2721 u+25B6🔅 u+1F505 u+2716 u+2747 u+3030🔣 u+1F523🆕 u+1F195🚾 u+1F6BE🌽 u+1F33D🛶 u+1F6F6🇨🇲 u+1F1E8 u+1F1F2🇰🇬 u+1F1F0 u+1F1EC🇰🇿 u+1F1F0 u+1F1FF🌾 u+1F33E🈂 u+1F202🐔 u+1F414🍗 u+1F357
 • विराम चिह्न

   u+3008 u+3009 u+300A u+300B u+FE3D u+FE3E︿ u+FE3F u+FE40« u+00AB» u+00BB u+2039 u+203A u+2329 u+232A u+276C u+276D u+276E u+276F u+2770 u+2771 u+27E8 u+27E9 u+27EA u+27EB u+2991 u+2992 u+29FC u+29FD u+2E00 u+2E01 u+2E16 u+30A0 u+30FB u+FF65
 • चीनी

   u+524E u+5BFA u+7E6D u+8327 u+8CAB u+7F36 u+67C4 u+685C u+7C07 u+8033 u+8098 u+89D2 u+8AB0 u+92AD u+9732 u+578B u+5F8B u+6CD5 u+4E70 u+8CB7 u+6C2F u+7A42 u+7A57 u+83C5 u+8C01 u+574E u+639F u+74F6 u+7515 u+7A1C u+80B1 u+81C2 u+9685 u+5305 u+5B70 u+6253 u+626F u+6536 u+6CBD u+7F6E u+8CC8 u+8CFC u+8D2D u+8D3E u+402B u+402C u+3B39 u+3CB6 u+43D4 u+459E u+644F u+7DA0 u+7DD1绿 u+7EFF u+8005 u+8E2D u+F93D⽿ u+2F7F u+345E u+3689 u+385B u+38C3㭿 u+3B7F u+3B9D u+3C34 u+3FE7 u+4136 u+415C u+415F u+4174 u+4177 u+417A u+4249 u+43B2 u+43B3 u+44B3 u+4511 u+4887 u+48F2 u+490B u+4965 u+4A00 u+4A75 u+4AAE u+4ACF u+4AD1 u+503D u+5301 u+5AB5 u+6495 u+68F1 u+73E5 u+7420 u+7471 u+79C0 u+7A5F u+7F61 u+8CD2 u+8D16 u+8D4A u+8D4E u+8DB8 u+8E89 u+9998 u+F903 u+F956
 • लैटिन

  ó u+F3æ u+E6c u+63a u+61m u+6Dr u+72ē u+113
 • हंगुल

   u+CE78 u+AC01 u+ADC0 u+BAA8 u+AC04 u+BC95
 • देवनागरी

   u+915 u+924 u+91B
 • काना

   u+30A4 u+30C8 u+30EF u+305F u+3063 u+30A2 u+30A1 u+30A3 u+30A5 u+30A6 u+30A7 u+30A8 u+30A9 u+30AA u+30AB u+30AC u+30AD u+30AE u+30AF u+30B0 u+30B1 u+30B2 u+30B3 u+30B4 u+30B5 u+30B6 u+30B7 u+30B8 u+30B9 u+30BA u+30BB u+30BC u+30BD u+30BE u+30BF u+30C0 u+30C1 u+30C2 u+30C3 u+30C4 u+30C5 u+30C6 u+30C7 u+30C9 u+30CA u+30CB u+30CC u+30CD u+30CE u+30CF u+30D0 u+30D1 u+30D2 u+30D3 u+30D4 u+30D5 u+30D6 u+30D7 u+30D8 u+30D9 u+30DA u+30DB u+30DC u+30DD u+30DE u+30DF u+30E0 u+30E1 u+30E2 u+30E3 u+30E4 u+30E5 u+30E6 u+30E7 u+30E8 u+30E9 u+30EA u+30EB u+30EC u+30ED u+30EE u+30F0 u+30F1 u+30F2 u+30F3 u+30F4 u+30F5 u+30F6 u+30F7 u+30F8 u+30F9 u+30FA u+30FD u+30FE u+30FF u+31F0 u+31F1 u+31F2 u+31F3 u+31F4 u+31F5 u+31F6 u+31F7 u+31F8 u+31F9 u+31FA u+31FB u+31FC u+31FD u+31FE u+31FF u+32D0 u+32D1 u+32D2 u+32D3 u+32D4 u+32D5 u+32D6 u+32D7 u+32D8 u+32D9 u+32DA u+32DB u+32DC u+32DD u+32DE u+32DF u+32E0 u+32E1 u+32E2 u+32E3 u+32E4 u+32E5 u+32E6 u+32E7 u+32E8 u+32E9 u+32EA u+32EB u+32EC u+32ED u+32EE u+32EF u+32F0 u+32F1 u+32F2 u+32F3 u+32F4 u+32F5 u+32F6 u+32F7 u+32F8 u+32F9 u+32FA u+32FB u+32FC u+32FD u+32FE u+3300 u+3301 u+3302 u+3303 u+3304 u+3305 u+3306 u+3307 u+3308 u+3309 u+330A u+330B u+330C u+330D u+330E u+330F u+3310 u+3311 u+3312 u+3313 u+3314 u+3315 u+3316 u+3317 u+3318 u+3319 u+331A u+331B u+331C u+331D u+331E u+331F u+3320 u+3321 u+3322 u+3323 u+3324 u+3325 u+3326 u+3327 u+3328 u+3329 u+332A u+332B u+332C u+332D u+332E u+332F u+3330 u+3331 u+3332 u+3333 u+3334 u+3335 u+3336 u+3337 u+3338 u+3339 u+333A u+333B u+333C u+333D u+333E u+333F u+3340 u+3341 u+3342 u+3343 u+3344 u+3345 u+3346 u+3347 u+3348 u+3349 u+334A u+334B u+334C u+334D u+334E u+334F u+3350 u+3351 u+3352 u+3353 u+3354 u+3355 u+3356 u+3357 u+FF66 u+FF67 u+FF68 u+FF69 u+FF6A u+FF6B u+FF6C u+FF6D u+FF6E u+FF6F u+FF71 u+FF72 u+FF73 u+FF74 u+FF75 u+FF76 u+FF77 u+FF78 u+FF79 u+FF7A u+FF7B u+FF7C u+FF7D u+FF7Eソ u+FF7F u+FF80 u+FF81 u+FF82 u+FF83 u+FF84 u+FF85 u+FF86 u+FF87 u+FF88 u+FF89 u+FF8A u+FF8B u+FF8C u+FF8D u+FF8E u+FF8F u+FF90 u+FF91 u+FF92 u+FF93 u+FF94 u+FF95 u+FF96 u+FF97 u+FF98 u+FF99 u+FF9A u+FF9B u+FF9C u+FF9D𛀀 u+1B000
 • यूनानी

   u+1F41θ u+3B8μ u+3BCφ u+3C6
 • हिब्रू

  ד u+5D3ש u+5E9
 • अन्य पात्र

  🦻 u+1F9BB🧏 u+1F9CF🪗 u+1FA97🥲 u+1F972🩸 u+1FA78🪝 u+1FA9D🦮 u+1F9AE🪙 u+1FA99🦯 u+1F9AF🦾 u+1F9BE🦿 u+1F9BF🥼 u+1F97C🫖 u+1FAD6🤷 u+1F937🟠 u+1F7E0🟧 u+1F7E7🪆 u+1FA86🦲 u+1F9B2🥻 u+1F97B🪦 u+1FAA6🪰 u+1FAB0🫀 u+1FAC0 u+3099̚ u+031A͉ u+0349 u+1C99 u+2BFE u+309A𝠅 u+1D805𝢅 u+1D885𝢉 u+1D889𝢖 u+1D896𝢞 u+1D89E𝢟 u+1D89F𝢣 u+1D8A3𝢨 u+1D8A8𝢭 u+1D8AD𝢳 u+1D8B3𝣂 u+1D8C2𝣃 u+1D8C3𝣒 u+1D8D2𝣓 u+1D8D3𝣔 u+1D8D4𝣲 u+1D8F2𝣳 u+1D8F3𝣴 u+1D8F4
 • आर्मेनियाई

  ո u+578
 • जॉर्जियाई

   u+10D9 u+10A9 u+2D09
 • लाओ

   u+0EB1