कारखाना यूनिकोड चरित्र तालिका

  • प्रतीक

     u+263C
  • इमोजी

    👨🏼‍🏭 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👨🏾‍🏭 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👩🏼‍🏭 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👩🏾‍🏭 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🧑‍🏭 u+1F9D1 u+200D u+1F3ED👨‍🏭 u+1F468 u+200D u+1F3ED👩‍🏭 u+1F469 u+200D u+1F3ED🏭 u+1F3ED🧑🏼‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3ED🧑🏾‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👨🏻‍🏭 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👨🏽‍🏭 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👨🏿‍🏭 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏻‍🏭 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👩🏽‍🏭 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👩🏿‍🏭 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3ED🧑🏻‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3ED🧑🏽‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3ED🧑🏿‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3ED
  • चीनी

     u+5382 u+53B0 u+5EE0