काला यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🚥 u+1F6A5🚦 u+1F6A6🖇 u+1F587🎬 u+1F3AC🔰 u+1F530🤙🏼 u+1F919 u+1F3FC🤙🏾 u+1F919 u+1F3FE🤙 u+1F919🎅 u+1F385🈺 u+1F23A🤙🏻 u+1F919 u+1F3FB🤙🏽 u+1F919 u+1F3FD🤙🏿 u+1F919 u+1F3FF🤶🏼 u+1F936 u+1F3FC🤶🏾 u+1F936 u+1F3FE🤶 u+1F936🎒 u+1F392📆 u+1F4C6 u+26CF u+23CF🙎🏼‍♂ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2642🙎🏾‍♂ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2642🙎🏼‍♀ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2640🙎🏾‍♀ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2640🤶🏻 u+1F936 u+1F3FB🤶🏽 u+1F936 u+1F3FD🤶🏿 u+1F936 u+1F3FF🙎‍♂ u+1F64E u+200D u+2642🍌 u+1F34C📒 u+1F4D2🗜 u+1F5DC🆑 u+1F191🏴 u+1F3F4🙎🏻‍♂ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2642🙎🏽‍♂ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2642🙎🏿‍♂ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2642👨‍👩‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466🈁 u+1F201🎅🏼 u+1F385 u+1F3FC🎅🏾 u+1F385 u+1F3FE🙎‍♀ u+1F64E u+200D u+2640🙎🏻‍♀ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2640🙎🏽‍♀ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2640🙎🏿‍♀ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2640🎅🏻 u+1F385 u+1F3FB🎅🏽 u+1F385 u+1F3FD🎅🏿 u+1F385 u+1F3FF🇨🇨 u+1F1E8 u+1F1E8🖤 u+1F5A4🦴 u+1F9B4🌇 u+1F307📅 u+1F4C5📎 u+1F4CE u+2692🚾 u+1F6BE🚳 u+1F6B3 u+26AB👦🏼 u+1F466 u+1F3FC👦🏾 u+1F466 u+1F3FE👨‍👩‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👨‍👩‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👦 u+1F466🥥 u+1F965🏫 u+1F3EB🏯 u+1F3EF🏰 u+1F3F0🌗 u+1F317 u+2712🗓 u+1F5D3📋 u+1F4CB u+23F8 u+2B1B u+25FC u+25FE u+25AA🔲 u+1F532👦🏻 u+1F466 u+1F3FB👦🏽 u+1F466 u+1F3FD👦🏿 u+1F466 u+1F3FF👨‍👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🇨🇴 u+1F1E8 u+1F1F4🇨🇵 u+1F1E8 u+1F1F5🇳🇨 u+1F1F3 u+1F1E8🇹🇰 u+1F1F9 u+1F1F0😺 u+1F63A😼 u+1F63C😸 u+1F638😻 u+1F63B🎃 u+1F383😹 u+1F639😍 u+1F60D🔏 u+1F50F🆓 u+1F193👯 u+1F46F🚅 u+1F685🛢 u+1F6E2🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🏮 u+1F3EE😙 u+1F619👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🏀 u+1F3C0📜 u+1F4DC📥 u+1F4E5📭 u+1F4ED👏🏼 u+1F44F u+1F3FC👏🏾 u+1F44F u+1F3FE🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👩🏼‍🎨 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3A8👩🏾‍🎨 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3A8🙀 u+1F640😿 u+1F63F😾 u+1F63E🚛 u+1F69B u+267B👩🏼‍💼 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F4BC👩🏾‍💼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F4BC😆 u+1F606😅 u+1F605😇 u+1F607😷 u+1F637😈 u+1F608👏 u+1F44F👩‍💼 u+1F469 u+200D u+1F4BC👩‍🎨 u+1F469 u+200D u+1F3A8🧕 u+1F9D5🌍 u+1F30D🚧 u+1F6A7🌛 u+1F31B🌜 u+1F31C👡 u+1F461👢 u+1F462🚺 u+1F6BA🔱 u+1F531👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👏🏻 u+1F44F u+1F3FB👏🏽 u+1F44F u+1F3FD👏🏿 u+1F44F u+1F3FF💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🤷🏼‍♀ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2640🤷🏾‍♀ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2640👩🏻‍💼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F4BC👩🏽‍💼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BC👩🏿‍💼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F4BC👩🏻‍🎨 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3A8👩🏽‍🎨 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3A8👩🏿‍🎨 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3A8🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF💬 u+1F4AC💅 u+1F485🍽 u+1F37D🌎 u+1F30E🎨 u+1F3A8💰 u+1F4B0📬 u+1F4EC🈷 u+1F237💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👩🏼‍🦰 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👩🏾‍🦰 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640👩🏼‍⚕ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2695👩🏾‍⚕ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2695👩🏼‍🏭 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👩🏾‍🏭 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👩🏼‍💻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F4BB👩🏾‍💻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👩🏼‍🚀 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F680👩🏾‍🚀 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F680🏌🏼 u+1F3CC u+1F3FC🏌🏾 u+1F3CC u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC😃 u+1F603🙂 u+1F642🙊 u+1F64A👆 u+1F446👇 u+1F447💪 u+1F4AA🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640🤷‍♀ u+1F937 u+200D u+2640👩‍⚕ u+1F469 u+200D u+2695👩‍🏭 u+1F469 u+200D u+1F3ED👩‍💻 u+1F469 u+200D u+1F4BB👩‍🚀 u+1F469 u+200D u+1F680💮 u+1F4AE🍸 u+1F378🚄 u+1F684🚔 u+1F694🚨 u+1F6A8🥍 u+1F94D🔮 u+1F52E u+2665🎴 u+1F3B4👚 u+1F45A📪 u+1F4EA🔐 u+1F510🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🖐🏾 u+1F590 u+1F3FE🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👉🏼 u+1F449 u+1F3FC👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👇🏿 u+1F447 u+1F3FF👐🏼 u+1F450 u+1F3FC👐🏾 u+1F450 u+1F3FE💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👩🏼‍🦱 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👩🏾‍🦱 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🙍🏼‍♀ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2640🙍🏾‍♀ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2640🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640🙆🏼‍♀ u+1F646 u+1F3FC u+200D u+2640🙆🏾‍♀ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2640🙇🏼‍♀ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2640🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640🤷🏻‍♀ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2640🤷🏽‍♀ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2640🤷🏿‍♀ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2640👩🏻‍⚕ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2695👩🏽‍⚕ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2695👩🏿‍⚕ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2695👩🏼‍🌾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏾‍🌾 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F33E👩🏻‍🏭 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👩🏽‍🏭 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👩🏿‍🏭 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏻‍💻 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F4BB👩🏽‍💻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BB👩🏿‍💻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F4BB👩🏻‍🚀 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F680👩🏽‍🚀 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F680👩🏿‍🚀 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F680🧎🏼‍♀ u+1F9CE u+1F3FC u+200D u+2640🧎🏾‍♀ u+1F9CE u+1F3FE u+200D u+2640🤸🏼‍♀ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2640🤸🏾‍♀ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2640😎 u+1F60E😽 u+1F63D🔺 u+1F53A🔻 u+1F53B😊 u+1F60A🚴🏼‍♀ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2640🚴🏾‍♀ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🚵🏾‍♀ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2640🤽🏼‍♀ u+1F93D u+1F3FC u+200D u+2640🤽🏾‍♀ u+1F93D u+1F3FE u+200D u+2640🤾🏼‍♀ u+1F93E u+1F3FC u+200D u+2640🤾🏾‍♀ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2640🤓 u+1F913🖖 u+1F596🙍‍♀ u+1F64D u+200D u+2640🙆‍♀ u+1F646 u+200D u+2640🙇‍♀ u+1F647 u+200D u+2640🧎‍♀ u+1F9CE u+200D u+2640 u+26F7👥 u+1F465🌾 u+1F33E🍰 u+1F370 u+2615🍵 u+1F375🏚 u+1F3DA🕋 u+1F54B🌆 u+1F306💈 u+1F488🚂 u+1F682🛤 u+1F6E4🚁 u+1F681🏈 u+1F3C8🥊 u+1F94A🧩 u+1F9E9👠 u+1F460🧢 u+1F9E2📸 u+1F4F8💡 u+1F4A1📫 u+1F4EB🧴 u+1F9F4🈸 u+1F238🏴‍☠ u+1F3F4 u+200D u+2620🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👩🏼‍🦳 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👩🏾‍🦳 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🙍🏻‍♀ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2640🙍🏽‍♀ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2640🙍🏿‍♀ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2640🙆🏻‍♀ u+1F646 u+1F3FB u+200D u+2640🙆🏽‍♀ u+1F646 u+1F3FD u+200D u+2640🙆🏿‍♀ u+1F646 u+1F3FF u+200D u+2640🙇🏻‍♀ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2640🙇🏽‍♀ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏿‍♀ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2640🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527👮🏼 u+1F46E u+1F3FC👮🏾 u+1F46E u+1F3FE👮🏼‍♀ u+1F46E u+1F3FC u+200D u+2640👮🏾‍♀ u+1F46E u+1F3FE u+200D u+2640👲🏼 u+1F472 u+1F3FC👲🏾 u+1F472 u+1F3FE🧎🏻‍♀ u+1F9CE u+1F3FB u+200D u+2640🧎🏽‍♀ u+1F9CE u+1F3FD u+200D u+2640🧎🏿‍♀ u+1F9CE u+1F3FF u+200D u+2640🤹🏼‍♀ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2640🤹🏾‍♀ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2640🤠 u+1F920😥 u+1F625🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642🏌 u+1F3CC🤼‍♀ u+1F93C u+200D u+2640🐱 u+1F431🦘 u+1F998🚡 u+1F6A1🎿 u+1F3BF📇 u+1F4C7🅿 u+1F17F👱🏼 u+1F471 u+1F3FC👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👨🏼‍🦰 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👨🏾‍🦰 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👩‍🦰 u+1F469 u+200D u+1F9B0👩🏻‍🦰 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👩🏽‍🦰 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👩🏿‍🦰 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B0💁🏼 u+1F481 u+1F3FC💁🏾 u+1F481 u+1F3FE🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏼‍💻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F4BB🧑🏾‍💻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👨🏼‍💻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F4BB👨🏾‍💻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👨🏼‍🎨 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3A8👨🏾‍🎨 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3A8👰🏼 u+1F470 u+1F3FC👰🏾 u+1F470 u+1F3FE🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640💆🏼‍♀ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2640💆🏾‍♀ u+1F486 u+1F3FE u+200D u+2640💇🏼‍♀ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2640💇🏾‍♀ u+1F487 u+1F3FE u+200D u+2640🏌🏻 u+1F3CC u+1F3FB🏌🏽 u+1F3CC u+1F3FD🏌🏿 u+1F3CC u+1F3FF🏌🏼‍♀ u+1F3CC u+1F3FC u+200D u+2640🏌🏾‍♀ u+1F3CC u+1F3FE u+200D u+2640👩🏼‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👭🏼 u+1F46D u+1F3FC👩🏽‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👭🏾 u+1F46D u+1F3FE👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👩🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FE👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE💌 u+1F48C🖐 u+1F590👈 u+1F448👉 u+1F449👐 u+1F450👩‍🌾 u+1F469 u+200D u+1F33E🤸‍♀ u+1F938 u+200D u+2640🌐 u+1F310🎾 u+1F3BE u+26F3 u+23EF🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD🖐🏿 u+1F590 u+1F3FF👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏽 u+1F449 u+1F3FD👉🏿 u+1F449 u+1F3FF👐🏻 u+1F450 u+1F3FB👐🏽 u+1F450 u+1F3FD👐🏿 u+1F450 u+1F3FF👨🏼‍🦱 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👨🏾‍🦱 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👱🏼‍♀ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2640👱🏾‍♀ u+1F471 u+1F3FE u+200D u+2640👩‍🦱 u+1F469 u+200D u+1F9B1👩🏻‍🦱 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👩🏽‍🦱 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👩🏿‍🦱 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👵🏼 u+1F475 u+1F3FC👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏿‍🌾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F33E💆🏼 u+1F486 u+1F3FC💆🏾 u+1F486 u+1F3FE🚴🏼‍♂ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2642🚴🏾‍♂ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2642🚵🏼‍♂ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2642🚵🏾‍♂ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2642🤸🏻‍♀ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2640🤸🏽‍♀ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2640🤸🏿‍♀ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2640🤽🏼 u+1F93D u+1F3FC🤽🏾 u+1F93D u+1F3FE🤽🏼‍♂ u+1F93D u+1F3FC u+200D u+2642🤽🏾‍♂ u+1F93D u+1F3FE u+200D u+2642🤾🏼 u+1F93E u+1F3FC🤾🏾 u+1F93E u+1F3FE🤾🏼‍♂ u+1F93E u+1F3FC u+200D u+2642🤾🏾‍♂ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2642💢 u+1F4A2💁 u+1F481🧑‍💻 u+1F9D1 u+200D u+1F4BB👨‍💻 u+1F468 u+200D u+1F4BB👨‍🎨 u+1F468 u+200D u+1F3A8👤 u+1F464🐪 u+1F42A u+269C u+270A u+2716 u+274C🌓 u+1F313 u+26F8🧑‍🏭 u+1F9D1 u+200D u+1F3ED🧑‍🚀 u+1F9D1 u+200D u+1F680👨‍🚀 u+1F468 u+200D u+1F680🕷 u+1F577🦠 u+1F9A0🧀 u+1F9C0🍗 u+1F357🥩 u+1F969🏺 u+1F3FA🚀 u+1F680🏏 u+1F3CF🏸 u+1F3F8🎮 u+1F3AE🧥 u+1F9E5👑 u+1F451🎛 u+1F39B🗑 u+1F5D1🧫 u+1F9EB🧺 u+1F9FA🧑🏻‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3ED🧑🏼‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3ED🧑🏽‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3ED🧑🏾‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🧑🏿‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3ED🧑🏻‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F680🧑🏼‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F680🧑🏽‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F680🧑🏾‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F680🧑🏿‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F680👨🏻‍🚀 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F680👨🏼‍🚀 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F680👨🏽‍🚀 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F680👨🏾‍🚀 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F680👨🏿‍🚀 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F680🇨🇮 u+1F1E8 u+1F1EE🇰🇳 u+1F1F0 u+1F1F3😳 u+1F633🔑 u+1F511🗝 u+1F5DD
 • प्रतीक

   u+2325 u+23CE u+26EB🕈 u+1F548 u+2318 u+2324 u+2326 u+2327 u+232B u+2387 u+2396 u+26BF u+2B7E⭿ u+2B7F
 • चीनी

   u+9ED2 u+9CF6 u+9D1F u+9D44 u+661F u+7DE8 u+4E38 u+4EEE u+57CE u+6A4B u+9320 u+9375 u+9396 u+9928 u+9218 u+9219 u+9426 u+950E u+9272 u+6C2F u+5319 u+9470 u+94A5 u+5DDD u+6C34 u+6CB3 u+7DD2調 u+8ABF u+5821 u+7261 u+7A8D u+7AC5 u+7C65 u+7D93 u+7ECF u+8C03 u+9349 u+952E u+3CB6 u+7DA0 u+7DD1绿 u+7EFF u+F93D u+352D u+41BB u+4215 u+7B66
 • लैटिन

  k u+6Bi u+69
 • हंगुल

   u+C131 u+C7A3
 • देवनागरी

   u+915
 • अन्य पात्र

  🪓 u+1FA93🦱 u+1F9B1🦲 u+1F9B2🥼 u+1F97C🦺 u+1F9BA🛼 u+1F6FC🪧 u+1FAA7🪰 u+1FAB0🪲 u+1FAB2🪳 u+1FAB3