कृषक यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🧑🏼‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3EB🧑🏾‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3EB🧑‍🏫 u+1F9D1 u+200D u+1F3EB🧑🏻‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3EB🧑🏽‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3EB🧑🏿‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3EB👩🏼‍🏫 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3EB👩🏾‍🏫 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3EB👩‍🏫 u+1F469 u+200D u+1F3EB🧑‍🌾 u+1F9D1 u+200D u+1F33E👨🏼‍🏫 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3EB👨🏾‍🏫 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3EB👩🏻‍🏫 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3EB👩🏽‍🏫 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3EB👩🏿‍🏫 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3EB🧑🏼‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F33E🧑🏾‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F33E👨‍🏫 u+1F468 u+200D u+1F3EB👨🏻‍🏫 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F3EB👨🏽‍🏫 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3EB👨🏿‍🏫 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3EB🧑🏻‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F33E🧑🏽‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F33E🧑🏿‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F33E🐭 u+1F42D💞 u+1F49E👨‍🌾 u+1F468 u+200D u+1F33E👩‍🌾 u+1F469 u+200D u+1F33E👖 u+1F456👨🏻‍🌾 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F33E👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E👨🏿‍🌾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F33E👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏼‍🌾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏾‍🌾 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F33E👩🏿‍🌾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F33E
  • चीनी

     u+4F43 u+8FB2 u+5703 u+4889 u+519C u+8380 u+91FD