कैमरा यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  📸 u+1F4F8🤳🏼 u+1F933 u+1F3FC🤳🏾 u+1F933 u+1F3FE🤳 u+1F933🎥 u+1F3A5📷 u+1F4F7📹 u+1F4F9🤳🏻 u+1F933 u+1F3FB🤳🏽 u+1F933 u+1F3FD🤳🏿 u+1F933 u+1F3FF🇨🇲 u+1F1E8 u+1F1F2🎏 u+1F38F🧛🏼 u+1F9DB u+1F3FC🧛🏾 u+1F9DB u+1F3FE🧛🏼‍♂ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2642🧛🏾‍♂ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2642🧛‍♂ u+1F9DB u+200D u+2642🧟‍♂ u+1F9DF u+200D u+2642🧟‍♀ u+1F9DF u+200D u+2640 u+2618🧛🏻 u+1F9DB u+1F3FB🧛🏽 u+1F9DB u+1F3FD🧛🏿 u+1F9DB u+1F3FF🧛🏻‍♂ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2642🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧛🏿‍♂ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2642🧛🏼‍♀ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2640🧛🏾‍♀ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2640
 • चीनी

   u+5426 u+595A u+4F55 u+66F7 u+80E1 u+35C5 u+503D u+548B u+600E u+7109 u+76C7 u+76CD
 • सिरिलिक

  а u+430
 • हंगुल

   u+C65C
 • अन्य पात्र

  🦮 u+1F9AE🧛 u+1F9DB🧟 u+1F9DF