क्रॉस यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

   u+267B🔮 u+1F52E🤶🏼 u+1F936 u+1F3FC🍴 u+1F374 u+2626🎌 u+1F38C🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤶🏻 u+1F936 u+1F3FB💺 u+1F4BA🤶🏾 u+1F936 u+1F3FE🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🤶🏿 u+1F936 u+1F3FF🤞 u+1F91E🤶 u+1F936🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤶🏽 u+1F936 u+1F3FD🥍 u+1F94D🍡 u+1F361🍪 u+1F36A u+2694🔀 u+1F500👮🏿‍♂ u+1F46E u+1F3FF u+200D u+2642🛣 u+1F6E3👨🏿‍🎨 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3A8👮🏿 u+1F46E u+1F3FF👮🏿‍♀ u+1F46E u+1F3FF u+200D u+2640 u+26D1 u+271D u+2716 u+274C u+274E🧑🏿‍🎨 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3A8👩🏿‍🎨 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3A8📥 u+1F4E5🚧 u+1F6A7🍶 u+1F376👨🏾‍💼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F4BC👨🏿‍💼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F4BC👨🏼‍⚕ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2695👨🏾‍⚕ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2695👩🏾‍💼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F4BC🌄 u+1F304🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642👨🏿‍⚕ u+1F468 u+1F3FF u+200D u+2695👩🏿‍💼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F4BC😙 u+1F619🎅 u+1F385📜 u+1F4DC🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE💁🏼 u+1F481 u+1F3FC💁🏾 u+1F481 u+1F3FE🤷🏻‍♂ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2642🤷🏼‍♂ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642👨🏻‍⚕ u+1F468 u+1F3FB u+200D u+2695👩🏼‍🚀 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F680👩🏾‍🚀 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F680🎅🏼 u+1F385 u+1F3FC🎅🏾 u+1F385 u+1F3FE👨‍⚕ u+1F468 u+200D u+2695🍰 u+1F370🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF💁🏻 u+1F481 u+1F3FB👨🏽‍⚕ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2695👨🏼‍💼 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F4BC👩🏿‍🚀 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F680🎅🏿 u+1F385 u+1F3FF😍 u+1F60D🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🧑‍⚕ u+1F9D1 u+200D u+2695👨‍💼 u+1F468 u+200D u+1F4BC🍠 u+1F360🍢 u+1F362📇 u+1F4C7💁🏿 u+1F481 u+1F3FF🤷🏽‍♂ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2642👩🏼‍⚕ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2695👨🏻‍💼 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F4BC👨🏽‍💼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F4BC👩🏻‍💼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F4BC👩🏼‍💼 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F4BC👩🏻‍🚀 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F680🎅🏻 u+1F385 u+1F3FB💁 u+1F481👩‍💼 u+1F469 u+200D u+1F4BC👩‍🚀 u+1F469 u+200D u+1F680🦕 u+1F995🌇 u+1F307🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD💁🏽 u+1F481 u+1F3FD👩🏻‍⚕ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2695👩🏽‍💼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BC👩🏽‍🚀 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F680🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🎅🏽 u+1F385 u+1F3FD💹 u+1F4B9📶 u+1F4F6👨🏾‍🎨 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3A8👨🏿‍🚀 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F680😁 u+1F601🙂 u+1F642🍦 u+1F366👩🏾‍⚕ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2695🍱 u+1F371🍷 u+1F377🍸 u+1F378🚔 u+1F694🗂 u+1F5C2🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF☝🏾 u+261D u+1F3FE🧏🏼 u+1F9CF u+1F3FC🧏🏼‍♂ u+1F9CF u+1F3FC u+200D u+2642🧏🏼‍♀ u+1F9CF u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏾‍♂ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2642👩🏿‍⚕ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2695🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🤹🏾 u+1F939 u+1F3FE🧑‍💼 u+1F9D1 u+200D u+1F4BC🍥 u+1F365🎷 u+1F3B7👨🏿‍🏭 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏾‍🎨 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3A8😄 u+1F604🤘 u+1F918👩‍⚕ u+1F469 u+200D u+2695🧕 u+1F9D5🏬 u+1F3EC🉑 u+1F251🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD☝🏼 u+261D u+1F3FC☝🏿 u+261D u+1F3FF🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🧑🏼‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2695👩🏽‍⚕ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2695👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏾‍💼 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F4BC👮🏾‍♂ u+1F46E u+1F3FE u+200D u+2642👷🏾 u+1F477 u+1F3FE🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🦸🏾‍♀ u+1F9B8 u+1F3FE u+200D u+2640🤹🏼 u+1F939 u+1F3FC🤹🏿 u+1F939 u+1F3FF🎢 u+1F3A2🎏 u+1F38F💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🧏🏻 u+1F9CF u+1F3FB🧏🏻‍♂ u+1F9CF u+1F3FB u+200D u+2642🧏🏻‍♀ u+1F9CF u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏼‍♂ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2642🦸🏼‍♀ u+1F9B8 u+1F3FC u+200D u+2640🏃🏾‍♂ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2642🍻 u+1F37B🏎 u+1F3CE🎹 u+1F3B9🧺 u+1F9FA☝🏻 u+261D u+1F3FB🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B2🧑🏾‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B2🤦🏿‍♂ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2642🧑🏾‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+2695👩🏿‍🏭 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3ED🧑🏼‍💼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F4BC👮🏼‍♂ u+1F46E u+1F3FC u+200D u+2642🏇🏼 u+1F3C7 u+1F3FC🏇🏾 u+1F3C7 u+1F3FE🤹🏻 u+1F939 u+1F3FB🌆 u+1F306🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B2🧓🏾 u+1F9D3 u+1F3FE🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640👮🏾 u+1F46E u+1F3FE👮🏾‍♀ u+1F46E u+1F3FE u+200D u+2640👷🏿 u+1F477 u+1F3FF🏃🏼‍♂ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2642🏇🏿 u+1F3C7 u+1F3FF u+261D🤹 u+1F939🐺 u+1F43A🍨 u+1F368🚙 u+1F699🚨 u+1F6A8🔫 u+1F52B u+26B1☝🏽 u+261D u+1F3FD🧒🏼 u+1F9D2 u+1F3FC🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B2🧓🏼 u+1F9D3 u+1F3FC🤦🏻‍♂ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2642🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🧑🏻‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+2695🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏿‍💼 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F4BC🧑🏿‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F680👮🏼 u+1F46E u+1F3FC👮🏼‍♀ u+1F46E u+1F3FC u+200D u+2640🏃🏾‍♀ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2640🏇🏻 u+1F3C7 u+1F3FB🤹🏽 u+1F939 u+1F3FD🇹🇫 u+1F1F9 u+1F1EB🤦‍♂ u+1F926 u+200D u+2642🤦🏽‍♂ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2642🧑🏿‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+2695🧑🏻‍💼 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F4BC👮🏻‍♂ u+1F46E u+1F3FB u+200D u+2642🏃🏼‍♀ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2640🏿 u+1F3FF🧑 u+1F9D1👮‍♂ u+1F46E u+200D u+2642🏇 u+1F3C7🍬 u+1F36C🍭 u+1F36D🚓 u+1F693👗 u+1F457👘 u+1F458🎼 u+1F3BC🗃 u+1F5C3🗜 u+1F5DC🧰 u+1F9F0🧷 u+1F9F7🚾 u+1F6BE u+267E🦵🏿 u+1F9B5 u+1F3FF🧒🏻 u+1F9D2 u+1F3FB🧒🏿 u+1F9D2 u+1F3FF🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3🧑‍🦲 u+1F9D1 u+200D u+1F9B2🧑🏽‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B2🧓🏻 u+1F9D3 u+1F3FB🧓🏿 u+1F9D3 u+1F3FF🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640🧑🏽‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+2695🧑🏿‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3EB🧑🏿‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3ED🧑🏽‍💼 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F4BC🧑🏾‍🎨 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3A8👮🏻 u+1F46E u+1F3FB👮🏽‍♂ u+1F46E u+1F3FD u+200D u+2642👮🏻‍♀ u+1F46E u+1F3FB u+200D u+2640🏇🏽 u+1F3C7 u+1F3FD🧒 u+1F9D2🧓 u+1F9D3🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640👮 u+1F46E👮‍♀ u+1F46E u+200D u+2640🧣 u+1F9E3 u+2697🔬 u+1F52C👂🏿 u+1F442 u+1F3FF👃🏿 u+1F443 u+1F3FF🧒🏽 u+1F9D2 u+1F3FD🧓🏽 u+1F9D3 u+1F3FD🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640👮🏽 u+1F46E u+1F3FD👮🏽‍♀ u+1F46E u+1F3FD u+200D u+2640🇨🇼 u+1F1E8 u+1F1FC🇰🇬 u+1F1F0 u+1F1EC🇰🇲 u+1F1F0 u+1F1F2🇹🇦 u+1F1F9 u+1F1E6 u+2611🏖 u+1F3D6🚅 u+1F685🚥 u+1F6A5🚦 u+1F6A6🔝 u+1F51D😻 u+1F63B🌅 u+1F305😼 u+1F63C🙉 u+1F649📲 u+1F4F2👩🏾‍🎤 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3A4👨🏾‍🚀 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F680🧖🏼‍♂ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2642🛑 u+1F6D1🔚 u+1F51A🔂 u+1F502👨🏼‍💻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F4BB🧖🏾‍♂ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2642👨🏾‍🏭 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🎋 u+1F38B🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🤟🏼 u+1F91F u+1F3FC👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527👨🏻‍💻 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F4BB👨🏾‍💻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F4BB🧑🏾‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3A4👩🏿‍🎤 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3A4🦸🏾‍♂ u+1F9B8 u+1F3FE u+200D u+2642🧜🏼 u+1F9DC u+1F3FC🧖🏼 u+1F9D6 u+1F3FC🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642👩🏼‍🎤 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3A4🚛 u+1F69B🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🤟🏻 u+1F91F u+1F3FB🤟🏾 u+1F91F u+1F3FE💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏾 u+1F485 u+1F3FE🙍🏾‍♂ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2642🙎🏾‍♂ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2642🙆🏾‍♂ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2642💁🏼‍♂ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642👨🏾‍🔧 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F527👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527👨🏿‍💻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F4BB🦸🏾 u+1F9B8 u+1F3FE🦸🏼‍♂ u+1F9B8 u+1F3FC u+200D u+2642🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🧜🏾 u+1F9DC u+1F3FE🧖🏻‍♂ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2642🚴🏼‍♂ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2642🚵🏼‍♂ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2642🤹🏾‍♂ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2642💬 u+1F4AC💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💁🏾‍♂ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2642👨🏼‍🔧 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏾‍🏭 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🧑🏼‍💻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F4BB👩🏼‍💻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F4BB🧑🏼‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3A4👨🏾‍🎤 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3A4👩🏻‍🎤 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3A4🦸🏼 u+1F9B8 u+1F3FC🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🧖🏾 u+1F9D6 u+1F3FE🧖🏿‍♂ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2642🚴🏾‍♂ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2642🚵🏾‍♂ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2642👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨‍💻 u+1F468 u+200D u+1F4BB👩‍🎤 u+1F469 u+200D u+1F3A4🧖‍♂ u+1F9D6 u+200D u+2642 u+26C5📦 u+1F4E6🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🤟🏿 u+1F91F u+1F3FF👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👇🏾 u+1F447 u+1F3FE💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE👱🏾‍♂ u+1F471 u+1F3FE u+200D u+2642🙍🏿‍♂ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2642🙎🏿‍♂ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2642🙆🏿‍♂ u+1F646 u+1F3FF u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642🤷🏼‍♀ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2640👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏻‍💻 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F4BB👨🏽‍💻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F4BB👩🏻‍💻 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F4BB🧑🏿‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3A4👩🏽‍🎤 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3A4🧑🏾‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F680🧖🏻 u+1F9D6 u+1F3FB🧖🏽‍♂ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2642🤹🏼‍♂ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2642👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE🖖 u+1F596🤟 u+1F91F📤 u+1F4E4🗳 u+1F5F3🎦 u+1F3A6🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🤟🏽 u+1F91F u+1F3FD🤙🏼 u+1F919 u+1F3FC💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF🤷🏼 u+1F937 u+1F3FC🤷🏻‍♀ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2640👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527👷🏾‍♂ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2642🤱🏼 u+1F931 u+1F3FC🧖🏼‍♀ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2640💅 u+1F485👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527🥤 u+1F964🍽 u+1F37D u+23F3🌦 u+1F326👖 u+1F456📳 u+1F4F3🤙🏻 u+1F919 u+1F3FB👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏿 u+1F447 u+1F3FF🤲🏾 u+1F932 u+1F3FE🙏🏾 u+1F64F u+1F3FE💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB👱🏼‍♂ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2642🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🙆🏾 u+1F646 u+1F3FE🙇🏾 u+1F647 u+1F3FE👨🏾‍🏫 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3EB👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏾‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🧑🏻‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3A4👨🏿‍🎤 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3A4🕵🏼‍♂ u+1F575 u+1F3FC u+200D u+2642👷🏾‍♀ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2640👲🏾 u+1F472 u+1F3FE🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🧛🏾‍♂ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2642🧜🏾‍♂ u+1F9DC u+1F3FE u+200D u+2642🧜🏼‍♀ u+1F9DC u+1F3FC u+200D u+2640💇🏾 u+1F487 u+1F3FE🧖🏿 u+1F9D6 u+1F3FF🚣🏾‍♂ u+1F6A3 u+1F3FE u+200D u+2642⛹🏾‍♂ u+26F9 u+1F3FE u+200D u+2642🏋🏾‍♂ u+1F3CB u+1F3FE u+200D u+2642🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🤸🏾‍♂ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2642🤹🏿‍♂ u+1F939 u+1F3FF u+200D u+2642👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC😏 u+1F60F💯 u+1F4AF🌐 u+1F310🏪 u+1F3EA💶 u+1F4B6💼 u+1F4BC🧼 u+1F9FC🔙 u+1F519 u+23F8💠 u+1F4A0🦵🏾 u+1F9B5 u+1F3FE👴🏾 u+1F474 u+1F3FE🙍🏾‍♀ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640🙆🏿 u+1F646 u+1F3FF🙆🏾‍♀ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2640💁🏼‍♀ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2640🙋🏾‍♂ u+1F64B u+1F3FE u+200D u+2642🙇🏿 u+1F647 u+1F3FF🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640🧑🏾‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3EB👩🏾‍🏫 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3EB u+2652 u+26EA🇨🇾 u+1F1E8 u+1F1FE
 • प्रतीक

   u+2695 u+2441
 • चीनी

   u+8089 u+8EAB u+6905 u+808C u+51F3 u+6AC8 u+4546 u+484C u+484F u+4A51 u+6B13 u+7BFC u+8206 u+8EFE u+8F4E轿 u+8F7F𣖕 u+23595
 • लैटिन

  z u+7A
 • हंगुल

   u+C0B4
 • अन्य पात्र

  🪛 u+1FA9B🪑 u+1FA91🦻 u+1F9BB🪝 u+1FA9D🤿 u+1F93F🩺 u+1FA7A🪡 u+1FAA1🪂 u+1FA82🥻 u+1F97B🪆 u+1FA86🧶 u+1F9F6🪖 u+1FA96🥲 u+1F972🪧 u+1FAA7🤌 u+1F90C🪗 u+1FA97🦮 u+1F9AE🧖 u+1F9D6