क्रोध यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

  🗮 u+1F5EE
 • इमोजी

  🤦🏼‍♂ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2642🤦🏾‍♂ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2642🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏻‍♂ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2642🤦‍♂ u+1F926 u+200D u+2642🤦🏽‍♂ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2642🤦🏿‍♂ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2642 u+2639🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640🙁 u+1F641🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640🤷🏼‍♂ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2642🤷🏻‍♂ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2642🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🤷🏽‍♂ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642🧓🏼 u+1F9D3 u+1F3FC🦘 u+1F998 u+2B06🎌 u+1F38C🆚 u+1F19A🧓🏻 u+1F9D3 u+1F3FB🧓🏾 u+1F9D3 u+1F3FE🧓 u+1F9D3🧓🏽 u+1F9D3 u+1F3FD🧓🏿 u+1F9D3 u+1F3FF🤱🏼 u+1F931 u+1F3FC🌱 u+1F331🤱🏻 u+1F931 u+1F3FB🚦 u+1F6A6🙈 u+1F648🙉 u+1F649🙊 u+1F64A🚷 u+1F6B7🙅🏼‍♂ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2642🙅🏻‍♂ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2642🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642🙅‍♂ u+1F645 u+200D u+2642🙅🏽‍♂ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2642🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🌇 u+1F307🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🙂 u+1F642🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640🏪 u+1F3EA🕶 u+1F576🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640🤷🏼‍♀ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2640🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🌆 u+1F306🤷🏼 u+1F937 u+1F3FC🤷🏻‍♀ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2640👨🏼‍⚖ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2696🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🧙🏼 u+1F9D9 u+1F3FC🧙🏼‍♀ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642🚾 u+1F6BE🤷🏻 u+1F937 u+1F3FB🧑🏼‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2696👨🏾‍⚖ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2696👩🏼‍⚖ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2696🦹🏾 u+1F9B9 u+1F3FE🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640🧙🏻 u+1F9D9 u+1F3FB🧙🏻‍♀ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2640👨🏼‍🦯 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9AF👩🏼‍🦯 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9AF🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640 u+2665💢 u+1F4A2🗯 u+1F5EF
 • चीनी

   u+706B u+6012 u+96F7 u+5970 u+5FFE忿 u+5FFF u+602B u+60F9 u+6124 u+613E u+61A4 u+6C23 u+3525 u+3466 u+3476 u+357A u+35A4 u+36F4 u+371D u+38FD u+38FF u+3904 u+391C u+392C u+3931 u+3968 u+3972 u+3991 u+3996 u+3F93 u+403C u+4045 u+4064 u+46B4 u+46CE u+4715 u+471C u+4AF4 u+4D9F u+547A u+5484 u+596D u+605A u+60BB u+778B u+77C9 u+F960
 • हंगुल

   u+ACE8 u+C131 u+D654
 • अन्य पात्र

  🪴 u+1FAB4🪦 u+1FAA6🪱 u+1FAB1🥻 u+1F97B