खीझा व्यक्ति यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙎🏻 u+1F64E u+1F3FB🙎🏼 u+1F64E u+1F3FC🙎🏽 u+1F64E u+1F3FD🙎🏾 u+1F64E u+1F3FE🙎🏿 u+1F64E u+1F3FF🙎 u+1F64E