खुले हाथ यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👐🏽 u+1F450 u+1F3FD👐 u+1F450👐🏻 u+1F450 u+1F3FB👐🏼 u+1F450 u+1F3FC👐🏾 u+1F450 u+1F3FE👐🏿 u+1F450 u+1F3FF🤭 u+1F92D🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640
  • अन्य पात्र

    🤌 u+1F90C