गड्ढा यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🕳 u+1F573