छात्र यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  👨🏻‍🎓 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F393👨🏼‍🎓 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F393👩🏻‍🎓 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F393👩🏼‍🎓 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F393👨🏽‍🎓 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F393👨🏾‍🎓 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F393👨🏿‍🎓 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F393👩🏽‍🎓 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F393👩🏾‍🎓 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F393👩🏿‍🎓 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F393👨‍🎓 u+1F468 u+200D u+1F393👩‍🎓 u+1F469 u+200D u+1F393🏖 u+1F3D6🌂 u+1F302 u+2614 u+26F1 u+25C0🌇 u+1F307🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC🐳 u+1F433👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF🌳 u+1F333👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏼 u+1F449 u+1F3FC👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏽 u+1F449 u+1F3FD👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👉🏿 u+1F449 u+1F3FF🤚🏻 u+1F91A u+1F3FB🤚🏼 u+1F91A u+1F3FC🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏼 u+1F595 u+1F3FC🧑‍🎓 u+1F9D1 u+200D u+1F393🧑🏻‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F393🧑🏼‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F393🧑🏽‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F393🧑🏾‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F393🧑🏿‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F393🎓 u+1F393
 • चीनी

   u+77B3 u+7738 u+7739 u+706F u+751F u+5F1F u+773C u+4033 u+775B u+778D u+77D1𥈟 u+2521F
 • लैटिन

  ƒ u+192
 • अन्य पात्र

  🤌 u+1F90C