जीभ यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  😛 u+1F61B😜 u+1F61C😝 u+1F61D👅 u+1F445🔼 u+1F53C🔽 u+1F53D🔺 u+1F53A🔻 u+1F53B🧙🏻 u+1F9D9 u+1F3FB🧙🏼 u+1F9D9 u+1F3FC🧙🏽 u+1F9D9 u+1F3FD🧙🏾 u+1F9D9 u+1F3FE🧙🏿 u+1F9D9 u+1F3FF🧑‍🔬 u+1F9D1 u+200D u+1F52C👨‍🔬 u+1F468 u+200D u+1F52C👩‍🔬 u+1F469 u+200D u+1F52C🧑🏻‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F52C🧑🏼‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F52C🧑🏽‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F52C🧑🏾‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F52C🧑🏿‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F52C👨🏻‍🔬 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F52C👨🏼‍🔬 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F52C👨🏽‍🔬 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F52C👨🏾‍🔬 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F52C👨🏿‍🔬 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F52C👩🏻‍🔬 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F52C👩🏼‍🔬 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F52C👩🏽‍🔬 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F52C👩🏾‍🔬 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F52C👩🏿‍🔬 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F52C💨 u+1F4A8🧟‍♂ u+1F9DF u+200D u+2642🧟‍♀ u+1F9DF u+200D u+2640 u+25C0🧙‍♂ u+1F9D9 u+200D u+2642🧙‍♀ u+1F9D9 u+200D u+2640🧛‍♂ u+1F9DB u+200D u+2642🧛‍♀ u+1F9DB u+200D u+2640🥔 u+1F954🥕 u+1F955🥒 u+1F952🥦 u+1F966🦞 u+1F99E u+25B6 u+23ED🧙🏻‍♂ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2642🧙🏼‍♂ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2642🧙🏽‍♂ u+1F9D9 u+1F3FD u+200D u+2642🧙🏾‍♂ u+1F9D9 u+1F3FE u+200D u+2642🧙🏿‍♂ u+1F9D9 u+1F3FF u+200D u+2642🧙🏻‍♀ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2640🧙🏼‍♀ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2640🧙🏽‍♀ u+1F9D9 u+1F3FD u+200D u+2640🧙🏾‍♀ u+1F9D9 u+1F3FE u+200D u+2640🧙🏿‍♀ u+1F9D9 u+1F3FF u+200D u+2640🧛🏻 u+1F9DB u+1F3FB🧛🏼 u+1F9DB u+1F3FC🧛🏽 u+1F9DB u+1F3FD🧛🏾 u+1F9DB u+1F3FE🧛🏿 u+1F9DB u+1F3FF🧛🏻‍♂ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2642🧛🏼‍♂ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2642🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧛🏾‍♂ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2642🧛🏿‍♂ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2642🧛🏻‍♀ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2640🧛🏼‍♀ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2640🧛🏽‍♀ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2640🧛🏾‍♀ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2640🧛🏿‍♀ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2640 u+2757🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE🏂 u+1F3C2🧖🏾‍♀ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2640🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC🧖‍♀ u+1F9D6 u+200D u+2640🧖🏻‍♀ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2640🧖🏼‍♀ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2640🧖🏽‍♀ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2640
 • चीनी

   u+5B9F u+820C u+4FE1 u+8137 u+6838 u+2F86 u+4215 u+4418 u+4459 u+45CA u+4713 u+4D96 u+61B8 u+8210 u+8214 u+8215 u+821A𠳶 u+20CF6𪙛 u+2A65B
 • हंगुल

   u+D600
 • अन्य पात्र

  🧙 u+1F9D9🟤 u+1F7E4🟫 u+1F7EB🧟 u+1F9DF🧛 u+1F9DB𝆊 u+1D18A𝆋 u+1D18B𝩙 u+1DA59𝩚 u+1DA5A𝩛 u+1DA5B𝩜 u+1DA5C𝩝 u+1DA5D𝩞 u+1DA5E𝩟 u+1DA5F𝩠 u+1DA60𝩣 u+1DA63𝩤 u+1DA64