झंडा यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🏳 u+1F3F3📪 u+1F4EA📭 u+1F4ED u+26F3📫 u+1F4EB📬 u+1F4EC🧹 u+1F9F9🚩 u+1F6A9🎌 u+1F38C🏴 u+1F3F4🏳‍🌈 u+1F3F3 u+200D u+1F308🇭🇲 u+1F1ED u+1F1F2🏴‍☠ u+1F3F4 u+200D u+2620🇦🇩 u+1F1E6 u+1F1E9🇦🇬 u+1F1E6 u+1F1EC🇦🇽 u+1F1E6 u+1F1FD🇧🇧 u+1F1E7 u+1F1E7🇧🇮 u+1F1E7 u+1F1EE🇧🇲 u+1F1E7 u+1F1F2🇧🇶 u+1F1E7 u+1F1F6🇨🇦 u+1F1E8 u+1F1E6🇨🇭 u+1F1E8 u+1F1ED🇨🇮 u+1F1E8 u+1F1EE🇨🇻 u+1F1E8 u+1F1FB🇩🇬 u+1F1E9 u+1F1EC🇩🇰 u+1F1E9 u+1F1F0🇩🇲 u+1F1E9 u+1F1F2🇩🇴 u+1F1E9 u+1F1F4🇪🇨 u+1F1EA u+1F1E8🇫🇮 u+1F1EB u+1F1EE🇫🇰 u+1F1EB u+1F1F0🇬🇧 u+1F1EC u+1F1E7🇬🇩 u+1F1EC u+1F1E9🇬🇱 u+1F1EC u+1F1F1🇬🇵 u+1F1EC u+1F1F5🇭🇳 u+1F1ED u+1F1F3🇮🇩 u+1F1EE u+1F1E9🇮🇪 u+1F1EE u+1F1EA🇮🇸 u+1F1EE u+1F1F8🇰🇭 u+1F1F0 u+1F1ED🇲🇩 u+1F1F2 u+1F1E9🇲🇬 u+1F1F2 u+1F1EC🇳🇨 u+1F1F3 u+1F1E8🇳🇱 u+1F1F3 u+1F1F1🇳🇿 u+1F1F3 u+1F1FF🇵🇱 u+1F1F5 u+1F1F1🇷🇼 u+1F1F7 u+1F1FC🇸🇩 u+1F1F8 u+1F1E9🇸🇯 u+1F1F8 u+1F1EF🇸🇸 u+1F1F8 u+1F1F8🇸🇻 u+1F1F8 u+1F1FB🇸🇿 u+1F1F8 u+1F1FF🇹🇩 u+1F1F9 u+1F1E9🇹🇭 u+1F1F9 u+1F1ED🇺🇬 u+1F1FA u+1F1EC🇻🇨 u+1F1FB u+1F1E8🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 u+1F3F4 u+E0067 u+E0062 u+E0065 u+E006E u+E0067 u+E007F🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 u+1F3F4 u+E0067 u+E0062 u+E0073 u+E0063 u+E0074 u+E007F🏁 u+1F3C1🏳‍⚧ u+1F3F3 u+200D u+26A7🇦🇨 u+1F1E6 u+1F1E8🇦🇪 u+1F1E6 u+1F1EA🇦🇫 u+1F1E6 u+1F1EB🇦🇮 u+1F1E6 u+1F1EE🇦🇱 u+1F1E6 u+1F1F1🇦🇲 u+1F1E6 u+1F1F2🇦🇴 u+1F1E6 u+1F1F4🇦🇶 u+1F1E6 u+1F1F6🇦🇷 u+1F1E6 u+1F1F7🇦🇸 u+1F1E6 u+1F1F8🇦🇹 u+1F1E6 u+1F1F9🇦🇺 u+1F1E6 u+1F1FA🇦🇼 u+1F1E6 u+1F1FC🇦🇿 u+1F1E6 u+1F1FF🇧🇦 u+1F1E7 u+1F1E6🇧🇩 u+1F1E7 u+1F1E9🇧🇪 u+1F1E7 u+1F1EA🇧🇫 u+1F1E7 u+1F1EB🇧🇬 u+1F1E7 u+1F1EC🇧🇭 u+1F1E7 u+1F1ED🇧🇯 u+1F1E7 u+1F1EF🇧🇱 u+1F1E7 u+1F1F1🇧🇳 u+1F1E7 u+1F1F3🇧🇴 u+1F1E7 u+1F1F4🇧🇷 u+1F1E7 u+1F1F7🇧🇸 u+1F1E7 u+1F1F8🇧🇹 u+1F1E7 u+1F1F9🇧🇻 u+1F1E7 u+1F1FB🇧🇼 u+1F1E7 u+1F1FC🇧🇾 u+1F1E7 u+1F1FE🇧🇿 u+1F1E7 u+1F1FF🇨🇨 u+1F1E8 u+1F1E8🇨🇩 u+1F1E8 u+1F1E9🇨🇫 u+1F1E8 u+1F1EB🇨🇬 u+1F1E8 u+1F1EC🇨🇰 u+1F1E8 u+1F1F0🇨🇱 u+1F1E8 u+1F1F1🇨🇲 u+1F1E8 u+1F1F2🇨🇳 u+1F1E8 u+1F1F3🇨🇴 u+1F1E8 u+1F1F4🇨🇵 u+1F1E8 u+1F1F5🇨🇷 u+1F1E8 u+1F1F7🇨🇺 u+1F1E8 u+1F1FA🇨🇼 u+1F1E8 u+1F1FC🇨🇽 u+1F1E8 u+1F1FD🇨🇾 u+1F1E8 u+1F1FE🇨🇿 u+1F1E8 u+1F1FF🇩🇪 u+1F1E9 u+1F1EA🇩🇯 u+1F1E9 u+1F1EF🇩🇿 u+1F1E9 u+1F1FF🇪🇦 u+1F1EA u+1F1E6🇪🇪 u+1F1EA u+1F1EA🇪🇬 u+1F1EA u+1F1EC🇪🇭 u+1F1EA u+1F1ED🇪🇷 u+1F1EA u+1F1F7🇪🇸 u+1F1EA u+1F1F8🇪🇹 u+1F1EA u+1F1F9🇪🇺 u+1F1EA u+1F1FA🇫🇯 u+1F1EB u+1F1EF🇫🇲 u+1F1EB u+1F1F2🇫🇴 u+1F1EB u+1F1F4🇫🇷 u+1F1EB u+1F1F7🇬🇦 u+1F1EC u+1F1E6🇬🇪 u+1F1EC u+1F1EA🇬🇫 u+1F1EC u+1F1EB🇬🇬 u+1F1EC u+1F1EC🇬🇭 u+1F1EC u+1F1ED🇬🇮 u+1F1EC u+1F1EE🇬🇲 u+1F1EC u+1F1F2🇬🇳 u+1F1EC u+1F1F3🇬🇶 u+1F1EC u+1F1F6🇬🇷 u+1F1EC u+1F1F7🇬🇸 u+1F1EC u+1F1F8🇬🇹 u+1F1EC u+1F1F9🇬🇺 u+1F1EC u+1F1FA🇬🇼 u+1F1EC u+1F1FC🇬🇾 u+1F1EC u+1F1FE🇭🇰 u+1F1ED u+1F1F0🇭🇷 u+1F1ED u+1F1F7🇭🇹 u+1F1ED u+1F1F9🇭🇺 u+1F1ED u+1F1FA🇮🇨 u+1F1EE u+1F1E8🇮🇱 u+1F1EE u+1F1F1🇮🇲 u+1F1EE u+1F1F2🇮🇳 u+1F1EE u+1F1F3🇮🇴 u+1F1EE u+1F1F4🇮🇶 u+1F1EE u+1F1F6🇮🇷 u+1F1EE u+1F1F7🇮🇹 u+1F1EE u+1F1F9🇯🇪 u+1F1EF u+1F1EA🇯🇲 u+1F1EF u+1F1F2🇯🇴 u+1F1EF u+1F1F4🇯🇵 u+1F1EF u+1F1F5🇰🇪 u+1F1F0 u+1F1EA🇰🇬 u+1F1F0 u+1F1EC🇰🇮 u+1F1F0 u+1F1EE🇰🇲 u+1F1F0 u+1F1F2🇰🇳 u+1F1F0 u+1F1F3🇰🇵 u+1F1F0 u+1F1F5🇰🇷 u+1F1F0 u+1F1F7🇰🇼 u+1F1F0 u+1F1FC🇰🇾 u+1F1F0 u+1F1FE🇰🇿 u+1F1F0 u+1F1FF🇱🇦 u+1F1F1 u+1F1E6🇱🇧 u+1F1F1 u+1F1E7🇱🇨 u+1F1F1 u+1F1E8🇱🇮 u+1F1F1 u+1F1EE🇱🇰 u+1F1F1 u+1F1F0🇱🇷 u+1F1F1 u+1F1F7🇱🇸 u+1F1F1 u+1F1F8🇱🇹 u+1F1F1 u+1F1F9🇱🇺 u+1F1F1 u+1F1FA🇱🇻 u+1F1F1 u+1F1FB🇱🇾 u+1F1F1 u+1F1FE🇲🇦 u+1F1F2 u+1F1E6🇲🇨 u+1F1F2 u+1F1E8🇲🇪 u+1F1F2 u+1F1EA🇲🇫 u+1F1F2 u+1F1EB🇲🇭 u+1F1F2 u+1F1ED🇲🇰 u+1F1F2 u+1F1F0🇲🇱 u+1F1F2 u+1F1F1🇲🇲 u+1F1F2 u+1F1F2🇲🇳 u+1F1F2 u+1F1F3🇲🇴 u+1F1F2 u+1F1F4🇲🇵 u+1F1F2 u+1F1F5🇲🇶 u+1F1F2 u+1F1F6🇲🇷 u+1F1F2 u+1F1F7🇲🇸 u+1F1F2 u+1F1F8🇲🇹 u+1F1F2 u+1F1F9🇲🇺 u+1F1F2 u+1F1FA🇲🇻 u+1F1F2 u+1F1FB🇲🇼 u+1F1F2 u+1F1FC🇲🇽 u+1F1F2 u+1F1FD🇲🇾 u+1F1F2 u+1F1FE🇲🇿 u+1F1F2 u+1F1FF🇳🇦 u+1F1F3 u+1F1E6🇳🇪 u+1F1F3 u+1F1EA🇳🇫 u+1F1F3 u+1F1EB🇳🇬 u+1F1F3 u+1F1EC🇳🇮 u+1F1F3 u+1F1EE🇳🇴 u+1F1F3 u+1F1F4🇳🇵 u+1F1F3 u+1F1F5🇳🇷 u+1F1F3 u+1F1F7🇳🇺 u+1F1F3 u+1F1FA🇴🇲 u+1F1F4 u+1F1F2🇵🇦 u+1F1F5 u+1F1E6🇵🇪 u+1F1F5 u+1F1EA🇵🇫 u+1F1F5 u+1F1EB🇵🇬 u+1F1F5 u+1F1EC🇵🇭 u+1F1F5 u+1F1ED🇵🇰 u+1F1F5 u+1F1F0🇵🇲 u+1F1F5 u+1F1F2🇵🇳 u+1F1F5 u+1F1F3🇵🇷 u+1F1F5 u+1F1F7🇵🇸 u+1F1F5 u+1F1F8🇵🇹 u+1F1F5 u+1F1F9🇵🇼 u+1F1F5 u+1F1FC🇵🇾 u+1F1F5 u+1F1FE🇶🇦 u+1F1F6 u+1F1E6🇷🇪 u+1F1F7 u+1F1EA🇷🇴 u+1F1F7 u+1F1F4🇷🇸 u+1F1F7 u+1F1F8🇷🇺 u+1F1F7 u+1F1FA🇸🇦 u+1F1F8 u+1F1E6🇸🇧 u+1F1F8 u+1F1E7🇸🇨 u+1F1F8 u+1F1E8🇸🇪 u+1F1F8 u+1F1EA🇸🇬 u+1F1F8 u+1F1EC🇸🇭 u+1F1F8 u+1F1ED🇸🇮 u+1F1F8 u+1F1EE🇸🇰 u+1F1F8 u+1F1F0🇸🇱 u+1F1F8 u+1F1F1🇸🇲 u+1F1F8 u+1F1F2🇸🇳 u+1F1F8 u+1F1F3🇸🇴 u+1F1F8 u+1F1F4🇸🇷 u+1F1F8 u+1F1F7🇸🇹 u+1F1F8 u+1F1F9🇸🇽 u+1F1F8 u+1F1FD🇸🇾 u+1F1F8 u+1F1FE🇹🇦 u+1F1F9 u+1F1E6🇹🇨 u+1F1F9 u+1F1E8🇹🇫 u+1F1F9 u+1F1EB🇹🇬 u+1F1F9 u+1F1EC🇹🇯 u+1F1F9 u+1F1EF🇹🇰 u+1F1F9 u+1F1F0🇹🇱 u+1F1F9 u+1F1F1🇹🇲 u+1F1F9 u+1F1F2🇹🇳 u+1F1F9 u+1F1F3🇹🇴 u+1F1F9 u+1F1F4🇹🇷 u+1F1F9 u+1F1F7🇹🇹 u+1F1F9 u+1F1F9🇹🇻 u+1F1F9 u+1F1FB🇹🇼 u+1F1F9 u+1F1FC🇹🇿 u+1F1F9 u+1F1FF🇺🇦 u+1F1FA u+1F1E6🇺🇲 u+1F1FA u+1F1F2🇺🇳 u+1F1FA u+1F1F3🇺🇸 u+1F1FA u+1F1F8🇺🇾 u+1F1FA u+1F1FE🇺🇿 u+1F1FA u+1F1FF🇻🇦 u+1F1FB u+1F1E6🇻🇪 u+1F1FB u+1F1EA🇻🇬 u+1F1FB u+1F1EC🇻🇮 u+1F1FB u+1F1EE🇻🇳 u+1F1FB u+1F1F3🇻🇺 u+1F1FB u+1F1FA🇼🇫 u+1F1FC u+1F1EB🇼🇸 u+1F1FC u+1F1F8🇽🇰 u+1F1FD u+1F1F0🇾🇪 u+1F1FE u+1F1EA🇾🇹 u+1F1FE u+1F1F9🇿🇦 u+1F1FF u+1F1E6🇿🇲 u+1F1FF u+1F1F2🇿🇼 u+1F1FF u+1F1FC🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 u+1F3F4 u+E0067 u+E0062 u+E0077 u+E006C u+E0073 u+E007F🎠 u+1F3A0🦗 u+1F997🕎 u+1F54E🌳 u+1F333🎋 u+1F38B u+26C5🚷 u+1F6B7🌲 u+1F332🌴 u+1F334🎄 u+1F384🚶 u+1F6B6🌦 u+1F326🚶🏻 u+1F6B6 u+1F3FB🚶🏼 u+1F6B6 u+1F3FC🚶🏽 u+1F6B6 u+1F3FD🚶🏾 u+1F6B6 u+1F3FE🚶🏿 u+1F6B6 u+1F3FF🚶‍♂ u+1F6B6 u+200D u+2642🚶‍♀ u+1F6B6 u+200D u+2640🥣 u+1F963🚓 u+1F693 u+2601 u+26C8🌤 u+1F324🌥 u+1F325🌧 u+1F327🌨 u+1F328🌩 u+1F329🚶🏻‍♂ u+1F6B6 u+1F3FB u+200D u+2642🚶🏼‍♂ u+1F6B6 u+1F3FC u+200D u+2642🚶🏽‍♂ u+1F6B6 u+1F3FD u+200D u+2642🚶🏾‍♂ u+1F6B6 u+1F3FE u+200D u+2642🚶🏿‍♂ u+1F6B6 u+1F3FF u+200D u+2642🚶🏻‍♀ u+1F6B6 u+1F3FB u+200D u+2640🚶🏼‍♀ u+1F6B6 u+1F3FC u+200D u+2640🚶🏽‍♀ u+1F6B6 u+1F3FD u+200D u+2640🚶🏾‍♀ u+1F6B6 u+1F3FE u+200D u+2640🚶🏿‍♀ u+1F6B6 u+1F3FF u+200D u+2640
 • प्रतीक

  𐂷 u+100B7𐇲 u+101F2𖢞 u+1689E u+2690 u+2691 u+26FF
 • चीनी

   u+6760 u+5E1A u+6728 u+68D8 u+7B92 u+8328 u+65D7 u+5F57 u+626B u+6383 u+6811 u+6A15 u+6A39 u+7B24 u+5E5F u+6843 u+6850 u+690E u+6953 u+698E u+723F u+8386 u+5370 u+53E2 u+5E61 u+65CC u+6A19 u+85AE u+85EA u+8A3C u+5E1C u+65C2 u+6733 u+695F u+690D u+4E1B u+679A u+3ACD u+3B47 u+3B4E u+3B5C u+3B6A u+3B8B u+3B8F u+3BB7 u+3BF7 u+3C09 u+41FB u+44BD u+44DF u+4EB2 u+57FD u+677E u+67A9 u+68EB u+69C7 u+69DA u+6A9F u+2EA6 u+2F4A u+2F59 u+369D u+39C3 u+3A7D u+3B25 u+3B41 u+3B44 u+3B51 u+3B54 u+3B58 u+3B5A u+3B69 u+3B6B u+3B6D u+3B6F u+3B7A u+3B7E u+3B83 u+3B85 u+3B86 u+3B94 u+3B95 u+3B98 u+3B9A u+3BA7 u+3BA9 u+3BAC u+3BAF u+3BB3 u+3BB6 u+3BB9㮿 u+3BBF u+3BC3 u+3BC6 u+3BC9 u+3BCB u+3BD6 u+3BD7 u+3BD9 u+3BDA u+3BDE u+3BE3 u+3BE4 u+3BEE u+3BF6 u+3BFE u+3C00 u+3C01 u+3C02 u+3C03 u+3C04 u+3C0A u+3C0B u+3C11 u+3C18 u+409E u+4153 u+4169 u+4226 u+44C9 u+4505 u+450B u+4543 u+457A u+479A u+487A u+491A u+4E2C u+5DE2 u+5DE3 u+5E79 u+6734 u+6748 u+674C u+675D u+675E u+676A u+677B u+678B u+678F u+6792 u+679E u+67A3 u+67AB u+67B5 u+67D8 u+67DE u+67F0 u+67F3 u+6802 u+6807 u+6817 u+6818 u+683B u+683E u+684B u+6851 u+6853 u+6855 u+6860 u+686A u+687C u+688D u+6896 u+68BB u+68C6 u+68D5 u+68D7 u+68E0 u+68EA u+68EF u+690F u+6924 u+6930 u+6936 u+6940 u+6960 u+6961 u+6969 u+6970 u+6986 u+6987 u+698A u+6994 u+6995 u+69A6 u+69D0 u+69FB u+6A05 u+6A0B u+6A12 u+6A16 u+6A17 u+6A1F u+6A33 u+6A41 u+6A45 u+6A5A u+6A61 u+6A66 u+6A81 u+6A96 u+6A97 u+6AA9 u+6AB4 u+6AC5 u+6AEC u+6B12 u+6B15 u+8429 u+9AE1 u+F9C8 u+F9C9 u+F9DA𣎴 u+233B4𣘗 u+23617𣟱 u+237F1𨎴 u+283B4 u+38AF u+3AC5 u+3ACA u+3ACE u+3ACF u+4350 u+4351 u+44A2 u+4A8E u+5E18 u+65C4 u+65C6 u+65CE u+65D3 u+65D8 u+65DC u+65DD u+65DF u+7C4F u+83D6 u+9EBE
 • हंगुल

   u+BE44 u+AE30 u+BF55 u+B0AD
 • काना

   u+304D u+3053 u+30CB
 • यी

   u+A329
 • अन्य पात्र

  🦬 u+1F9AC𝅮 u+1D16E𝅯 u+1D16F𝅰 u+1D170𝅱 u+1D171𝅲 u+1D172