झुंझलाहट यूनिकोड चरित्र तालिका

  • अन्य पात्र

    🤦 u+1F926
  • इमोजी

    🤦🏻 u+1F926 u+1F3FB🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC🤦🏽 u+1F926 u+1F3FD🤦🏾 u+1F926 u+1F3FE🤦🏿 u+1F926 u+1F3FF