नाक–भौं चढ़ाना यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏾 u+1F64D u+1F3FE🙍 u+1F64D🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏽 u+1F64D u+1F3FD🙍🏿 u+1F64D u+1F3FF🙍🏼‍♀ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2640🙍🏾‍♀ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2640🙍‍♀ u+1F64D u+200D u+2640🙍🏻‍♀ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2640🙍🏽‍♀ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2640🙍🏿‍♀ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2640🙍🏼‍♂ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2642🙍🏾‍♂ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2642🙍‍♂ u+1F64D u+200D u+2642🙍🏻‍♂ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2642🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙍🏿‍♂ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2642