नाक-भौं चढ़ाया पुरुष यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙍🏼‍♂ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2642🙍🏾‍♂ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2642🙍‍♂ u+1F64D u+200D u+2642🙍🏻‍♂ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2642🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙍🏿‍♂ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2642