न्याय यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

  က u+1000
 • इमोजी

  🧑‍⚖ u+1F9D1 u+200D u+2696👨‍⚖ u+1F468 u+200D u+2696🧑🏻‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+2696🧑🏼‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2696🧑🏽‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+2696🧑🏾‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+2696🧑🏿‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+2696👨🏻‍⚖ u+1F468 u+1F3FB u+200D u+2696👨🏼‍⚖ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2696👨🏽‍⚖ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2696👨🏾‍⚖ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2696👨🏿‍⚖ u+1F468 u+1F3FF u+200D u+2696👩‍⚖ u+1F469 u+200D u+2696 u+2696👩🏻‍⚖ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2696👩🏼‍⚖ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2696👩🏽‍⚖ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2696👩🏾‍⚖ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2696👩🏿‍⚖ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2696🔏 u+1F50F🚱 u+1F6B1💶 u+1F4B6💴 u+1F4B4📐 u+1F4D0💅 u+1F485💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅🏿 u+1F485 u+1F3FF😼 u+1F63C🈺 u+1F23A🇳🇨 u+1F1F3 u+1F1E8🔇 u+1F507💋 u+1F48B u+2122🎎 u+1F38E🇹🇳 u+1F1F9 u+1F1F3💃 u+1F483🧚🏻 u+1F9DA u+1F3FB🧚🏼 u+1F9DA u+1F3FC🧚🏽 u+1F9DA u+1F3FD🧚🏾 u+1F9DA u+1F3FE🧚🏿 u+1F9DA u+1F3FF💃🏻 u+1F483 u+1F3FB💃🏼 u+1F483 u+1F3FC💃🏽 u+1F483 u+1F3FD💃🏾 u+1F483 u+1F3FE💃🏿 u+1F483 u+1F3FF🇧🇦 u+1F1E7 u+1F1E6🇵🇬 u+1F1F5 u+1F1EC🇸🇯 u+1F1F8 u+1F1EF😑 u+1F611🧚‍♀ u+1F9DA u+200D u+2640🧑‍🤝‍🧑 u+1F9D1 u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1🔕 u+1F515🛂 u+1F6C2🧚🏻‍♀ u+1F9DA u+1F3FB u+200D u+2640🧚🏼‍♀ u+1F9DA u+1F3FC u+200D u+2640🧚🏽‍♀ u+1F9DA u+1F3FD u+200D u+2640🧚🏾‍♀ u+1F9DA u+1F3FE u+200D u+2640🧚🏿‍♀ u+1F9DA u+1F3FF u+200D u+2640🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏽‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏾‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏾‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏿‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏿‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏿‍🤝‍🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿‍🤝‍🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FF🇦🇱 u+1F1E6 u+1F1F1🇦🇲 u+1F1E6 u+1F1F2🇪🇪 u+1F1EA u+1F1EA🇫🇲 u+1F1EB u+1F1F2🇮🇩 u+1F1EE u+1F1E9🇰🇪 u+1F1F0 u+1F1EA🇲🇰 u+1F1F2 u+1F1F0🇲🇷 u+1F1F2 u+1F1F7🇳🇺 u+1F1F3 u+1F1FA🇳🇿 u+1F1F3 u+1F1FF🇵🇫 u+1F1F5 u+1F1EB🇷🇴 u+1F1F7 u+1F1F4🇸🇮 u+1F1F8 u+1F1EE🇹🇿 u+1F1F9 u+1F1FF🎯 u+1F3AF😦 u+1F626🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF🏞 u+1F3DE💹 u+1F4B9🙍‍♂ u+1F64D u+200D u+2642🏛 u+1F3DB🉑 u+1F251🙍🏻‍♂ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2642🙍🏼‍♂ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2642🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙍🏾‍♂ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2642🙍🏿‍♂ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2642🎋 u+1F38B🔯 u+1F52F😰 u+1F630🙍 u+1F64D👷 u+1F477🔻 u+1F53B🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏽 u+1F64D u+1F3FD🙍🏾 u+1F64D u+1F3FE🙍🏿 u+1F64D u+1F3FF👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👷🏾 u+1F477 u+1F3FE👷🏿 u+1F477 u+1F3FF🖖 u+1F596🧘‍♂ u+1F9D8 u+200D u+2642🧘‍♀ u+1F9D8 u+200D u+2640🥟 u+1F95F🧸 u+1F9F8🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🧘🏻 u+1F9D8 u+1F3FB🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏽 u+1F9D8 u+1F3FD🧘🏾 u+1F9D8 u+1F3FE🧘🏿 u+1F9D8 u+1F3FF🧘🏻‍♂ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2642🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642🧘🏽‍♂ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2642🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏿‍♂ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2642🧘🏻‍♀ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2640🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏽‍♀ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2640🧘🏾‍♀ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2640🧘🏿‍♀ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2640🤭 u+1F92D😬 u+1F62C u+2620🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🦄 u+1F984🥫 u+1F96B u+26F5🥅 u+1F945🧫 u+1F9EB🔵 u+1F535🤷🏻‍♂ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2642🤷🏼‍♂ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2642🤷🏽‍♂ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2642🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642🇬🇷 u+1F1EC u+1F1F7😍 u+1F60D👹 u+1F479👺 u+1F47A😸 u+1F638💌 u+1F48C🤟 u+1F91F🧒 u+1F9D2🙅‍♂ u+1F645 u+200D u+2642🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642🧑‍🎓 u+1F9D1 u+200D u+1F393🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527🧑‍🏭 u+1F9D1 u+200D u+1F3ED👨‍🏭 u+1F468 u+200D u+1F3ED👩‍🏭 u+1F469 u+200D u+1F3ED👩‍🎤 u+1F469 u+200D u+1F3A4🦘 u+1F998🦕 u+1F995 u+2618🥣 u+1F963🥮 u+1F96E🧭 u+1F9ED💎 u+1F48E🎙 u+1F399🎷 u+1F3B7🎹 u+1F3B9💽 u+1F4BD📽 u+1F4FD📺 u+1F4FA🖍 u+1F58D🧲 u+1F9F2🧪 u+1F9EA u+2198 u+2199 u+2935🔢 u+1F522🏴‍☠ u+1F3F4 u+200D u+2620🤟🏻 u+1F91F u+1F3FB🤟🏼 u+1F91F u+1F3FC🤟🏽 u+1F91F u+1F3FD🤟🏾 u+1F91F u+1F3FE🤟🏿 u+1F91F u+1F3FF🧒🏻 u+1F9D2 u+1F3FB🧒🏼 u+1F9D2 u+1F3FC🧒🏽 u+1F9D2 u+1F3FD🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧒🏿 u+1F9D2 u+1F3FF🙅🏻‍♂ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2642🙅🏼‍♂ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2642🙅🏽‍♂ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2642🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640🙇🏻‍♂ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2642🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642🧑🏻‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F393🧑🏼‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F393🧑🏽‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F393🧑🏾‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F393🧑🏿‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F393🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏻‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3ED🧑🏼‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3ED🧑🏽‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3ED🧑🏾‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🧑🏿‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👨🏻‍🏭 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👨🏼‍🏭 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👨🏽‍🏭 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👨🏾‍🏭 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👨🏿‍🏭 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏻‍🏭 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👩🏼‍🏭 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👩🏽‍🏭 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👩🏾‍🏭 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👩🏿‍🏭 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩🏻‍🎤 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3A4👩🏼‍🎤 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3A4👩🏽‍🎤 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3A4👩🏾‍🎤 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3A4👩🏿‍🎤 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3A4🇩🇴 u+1F1E9 u+1F1F4🇬🇧 u+1F1EC u+1F1E7🇬🇫 u+1F1EC u+1F1EB🇬🇾 u+1F1EC u+1F1FE🇲🇵 u+1F1F2 u+1F1F5🇳🇦 u+1F1F3 u+1F1E6🇳🇬 u+1F1F3 u+1F1EC🇷🇪 u+1F1F7 u+1F1EA🇸🇱 u+1F1F8 u+1F1F1🇺🇦 u+1F1FA u+1F1E6🇻🇮 u+1F1FB u+1F1EE🇼🇫 u+1F1FC u+1F1EB u+269B u+264E u+2797 u+303D🤬 u+1F92C🦒 u+1F992🔖 u+1F516🕺 u+1F57A👯 u+1F46F👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🕺🏻 u+1F57A u+1F3FB🕺🏼 u+1F57A u+1F3FC🕺🏽 u+1F57A u+1F3FD🕺🏾 u+1F57A u+1F3FE🕺🏿 u+1F57A u+1F3FF
 • चीनी

   u+88CF u+56FD u+5B98 u+5E38 u+6052 u+9577 u+5764 u+8A31 u+9298 u+5411 u+603B u+653F u+671D u+6C38 u+7D20 u+7E3D u+8001 u+821E u+8F12 u+8F84 u+957F u+4E0A u+5236 u+8E0A u+41A0 u+3487 u+3695 u+371A u+37EC u+3849 u+3C0E u+3CBD u+3D16 u+3E90 u+437F u+46D3 u+4764 u+4999 u+4B19 u+4ED5 u+511B u+540F u+5802 u+5A11 u+5BA6 u+5E9C u+5EE8 u+8B7C u+8DF3 u+8E40 u+8E48 u+9108 u+F9DE𪺹 u+2AEB9
 • लैटिन

  a u+61n u+6Eæ u+E6á u+E1
 • हंगुल

   u+AD00 u+B298 u+CDA4 u+D559 u+B9AC u+C2DC
 • देवनागरी

   u+928
 • काना

   u+3075
 • अन्य पात्र

  🪀 u+1FA80🧚 u+1F9DA🦻 u+1F9BB🪆 u+1FA86🧘 u+1F9D8🫖 u+1FAD6🧳 u+1F9F3🟧 u+1F7E7🟦 u+1F7E6🦾 u+1F9BE🦿 u+1F9BF🧶 u+1F9F6🥸 u+1F978🪶 u+1FAB6🩰 u+1FA70