पसीनेदार यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    💦 u+1F4A6💧 u+1F4A7