पुरुष फैक्टरी मजदूर यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👨🏼‍🏭 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👨🏾‍🏭 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👨🏻‍🏭 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👨🏽‍🏭 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👨🏿‍🏭 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👨‍🏭 u+1F468 u+200D u+1F3ED