पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👨🏼‍⚕ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2695👨🏾‍⚕ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2695👨🏻‍⚕ u+1F468 u+1F3FB u+200D u+2695👨🏿‍⚕ u+1F468 u+1F3FF u+200D u+2695👨🏽‍⚕ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2695👨‍⚕ u+1F468 u+200D u+2695