प्रशिक्षक यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🧑🏼‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3EB🧑🏾‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3EB🧑‍🏫 u+1F9D1 u+200D u+1F3EB🧑🏻‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3EB🧑🏽‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3EB🧑🏿‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3EB👩🏼‍🏫 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3EB👩🏾‍🏫 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3EB👩‍🏫 u+1F469 u+200D u+1F3EB👨🏼‍🏫 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F3EB👨🏾‍🏫 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F3EB👩🏻‍🏫 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3EB👩🏽‍🏫 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3EB👩🏿‍🏫 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3EB👨‍🏫 u+1F468 u+200D u+1F3EB👨🏻‍🏫 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F3EB👨🏽‍🏫 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3EB👨🏿‍🏫 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F3EB