प्रार्थना यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙏🏻 u+1F64F u+1F3FB🙏🏼 u+1F64F u+1F3FC🙏 u+1F64F🙏🏽 u+1F64F u+1F3FD🙏🏾 u+1F64F u+1F3FE🙏🏿 u+1F64F u+1F3FF📿 u+1F4FF🛐 u+1F6D0🕍 u+1F54D🤲🏻 u+1F932 u+1F3FB🤲🏼 u+1F932 u+1F3FC🤲 u+1F932🤲🏽 u+1F932 u+1F3FD🤲🏾 u+1F932 u+1F3FE🤲🏿 u+1F932 u+1F3FF🏃🏻‍♂ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2642🏃🏼‍♂ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2642🏃‍♂ u+1F3C3 u+200D u+2642🏃🏽‍♂ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2642🏃🏾‍♂ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2642🏃🏿‍♂ u+1F3C3 u+1F3FF u+200D u+2642💒 u+1F492
  • चीनी

     u+7948 u+795D u+7977 u+7982 u+79A8 u+79B1 u+8572 u+8604 u+69D8 u+9858 u+3424 u+4102 u+410B u+46EC u+46F6 u+4BBB u+7941 u+79B3𥜒 u+25712
  • हंगुल

     u+BE54