बबल यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

  🗩 u+1F5E9🗬 u+1F5EC🗭 u+1F5ED🗮 u+1F5EE🗰 u+1F5F0🗱 u+1F5F1
 • इमोजी

  👁‍🗨 u+1F441 u+200D u+1F5E8🗯 u+1F5EF🗨 u+1F5E8💬 u+1F4AC💭 u+1F4AD
 • चीनी

   u+6CE1 u+5575 u+6CA4 u+6F1A u+6CAB u+9B06 u+4314 u+6CB8 u+6D8C u+6E0A u+6E15
 • अन्य पात्र

  🧋 u+1F9CB