बम यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    💣 u+1F4A3
  • लैटिन

    a u+61
  • हंगुल

     u+BD04