बहरा व्यक्ति यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🧏🏻 u+1F9CF u+1F3FB🧏🏼 u+1F9CF u+1F3FC🧏🏽 u+1F9CF u+1F3FD🧏🏾 u+1F9CF u+1F3FE🧏🏿 u+1F9CF u+1F3FF
  • अन्य पात्र

    🧏 u+1F9CF