बाइसेप्स यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF💪 u+1F4AA💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD