बुजुर्ग यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👴🏻 u+1F474 u+1F3FB👴🏼 u+1F474 u+1F3FC👴🏽 u+1F474 u+1F3FD👴 u+1F474👴🏾 u+1F474 u+1F3FE👴🏿 u+1F474 u+1F3FF👵🏻 u+1F475 u+1F3FB👵🏼 u+1F475 u+1F3FC👵🏽 u+1F475 u+1F3FD👵 u+1F475👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👵🏿 u+1F475 u+1F3FF🤸🏻‍♂ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2642🤸🏼‍♂ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2642🤸🏽‍♂ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2642🤸‍♂ u+1F938 u+200D u+2642🤸🏻 u+1F938 u+1F3FB🤸🏼 u+1F938 u+1F3FC🤸🏾‍♂ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2642🤸🏿‍♂ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2642🤸🏻‍♀ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2640🤸🏼‍♀ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2640🧪 u+1F9EA🙊 u+1F64A🙈 u+1F648🙉 u+1F649🌎 u+1F30E🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧟‍♂ u+1F9DF u+200D u+2642🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🥦 u+1F966🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🇨🇬 u+1F1E8 u+1F1EC
  • अन्य पात्र

    🪒 u+1FA92🪕 u+1FA95🩴 u+1FA74🦲 u+1F9B2