बुराई यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🦹🏻‍♂ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2642🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🦹‍♂ u+1F9B9 u+200D u+2642🦹🏽‍♂ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2642🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🦹🏿‍♂ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2642🦹🏻 u+1F9B9 u+1F3FB🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏻‍♀ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2640🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🖤 u+1F5A4🦹‍♀ u+1F9B9 u+200D u+2640🦹🏽 u+1F9B9 u+1F3FD🦹🏾 u+1F9B9 u+1F3FE🦹🏿 u+1F9B9 u+1F3FF🦹🏽‍♀ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2640🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640🦹🏿‍♀ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2640🧼 u+1F9FC💈 u+1F488🇧🇳 u+1F1E7 u+1F1F3💉 u+1F489👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👈 u+1F448👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF🤛🏻 u+1F91B u+1F3FB🤛🏼 u+1F91B u+1F3FC🚘 u+1F698💇🏻‍♀ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2640💇🏼‍♀ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2640 u+21A9 u+21AA🍾 u+1F37E🔍 u+1F50D
  • अन्य पात्र

    🦹 u+1F9B9🧶 u+1F9F6