बुलबुला यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    💬 u+1F4AC💭 u+1F4AD📫 u+1F4EB📪 u+1F4EA📮 u+1F4EE
  • चीनी

     u+9D6F u+9DAF u+4CDA u+9D20 u+9DA1 u+9E56
  • अन्य पात्र

    🧋 u+1F9CB🫐 u+1FAD0